fbpx

 

ЈУЧЕ ЗАСЕДАО ОПШТИНСКИ ПАРЛАМЕНТ

Павловић на челу ''Водовода'', Мишић в.д. директор Дома здравља

Скупштина општине Мионица је на јучерашњој седници за директора ЈКП ''Водовод Мионица'' именовала Миливоја Павловића из Маљевића. Павловић је именован након спроведеног јавног конкурса, а до сада је обављао функцију вршиоца дужности директора. Такође, за вршиоца дужности директора Домаздравља Мионица општински парламент је именовао Александра Мишића из Мионице. Мишић је из реда запослених у овој здравственој установи и до именовања је обављао послове шефа одељења педијатрије, а у периоду од 2004-2008. године обављао је функцију управника мионичког Дома здравља. Претходно, Скупштина није дала сагласност на Одлуку Управног одбора Установе о избору директора.

Поред тога, Скупштина је усвојила Извештај о раду за прошлу годину Заједничког јавног правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, као и Одлуку о одобравању екстерне ревизије буџета општине Мионица за 2015. годину. Усвојен је и Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за територију мионичке општине за текућу годину. Према речима известиоца Милоша Бељића, предложени Програм је добио сагласност Министарства пољопривреде,  а од расположивих 8 милиона динара највише средстава је опредељено за реконструкцију водоводне мреже са заменом азбестних цеви (2,5 милиона динара), као и за учешће у инвестицији капиталног пројекта изградње Регионалног центра за управљање отпадом ''Каленић'', набавку опреме за организовано управљање чврстим отпадом и за израду локалних, акционих и санационих планова и пројеката (по милион динара). За уклањање радиоактивних громобрана у урбаном подручју и њихову замену одговарајућим планирано је 700 хиљада динара, за уклањање дивљих депонија 500 хиљада, за набавку садница и уређење јавних површина у Мионици и Врујцима 290 хиљада, а по 200 хиљада за програм уништавања амброзије у урбаном делу Општине, за праћење квалитета ваздуха и циљана мерења нивоа буке, за праћење квалитета воде на водотоковима, као и за чишћење канала и корита од отпада и наплавина на водотоковима другог и трећег реда.

Општински парламент је у даљем току седнице усвојио Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда и Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за текућу годину, измене и допуне Одлуке о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката, као и Решења разрешењу Управног и Надзорног одбора ЈКП ''Водовод Мионица'' и Решења о новим саставима Управног и Надзорног одбора Дома Здравља Мионица испред локалне самоуправе.

Ј А В Н И П О З И В

за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности

Комисија за избор породица избеглих лица на подручју општине Мионица, за доделу помоћи за економско оснаживање кроз доходовне активности додељује средстава у укупном износу од 1.000.000,00 (једанмилион ) динара, намењена за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности (у даљем тексту: Помоћ).

 

УСЛОВИ

Помоћ може бити додељена породицама избеглица, којe имају боравиште, односно пребивалиште на територији Општине Мионица а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, кроз доходовне активности и којe испуњавају прописане услове за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).

           

Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена Помоћ под следећим условима:

1) да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије/добијено решење о пријему у држављанство Републике Србије или им је статус избеглице престао (обавезно за подносиоца пријаве);

2) да имају имају боравиште/пребивалиште на територији Општине Мионица;

3) да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;

4) да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;

5) да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;

6) да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

  • За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
  • За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и
  • За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за економско оснаживање породица избеглица, у максималном износу до 200.000,00 (двестотинехиљада) динара, по породичном домаћинству Корисника.

Пун текст јавног позива можете преузети: ОВДЕ

Пријава на јавни позив за доходовне активности 

РАЗБОЈИШТЕ

У току је финална фаза радова на привезивању новог резервоара у систему „Разбојиште“ на водоводну мрежу. Овај резервоар капацитета 500 кубиних метара ће обезбедити редовно снабдевање водом за питање ширег подручја Бање Врујци. Уз сам резервоар постављена је хлоринаторска станица у којој ј могућа аутоматизована контрола исправности и пререасподела вишка воде.

Ј А В Н И П О З И В

за пријаву кандидата за обуку за пружање услуге ,,Помоћи у кући са елементима базичне неге” на територији Општине Мионица.

Кандидати за обуку за пружање услуге "Помоћи у кући са елементима базичне неге” на територији општине требало да испуњавају следеће критеријуме:

1. Општи услови за пријем:
• Да су радно способне пунолетне особе,
• Да имају пребивалиште на територији општине,
• Минимум III степен стручне спреме,
• Возачка дозвола Б категорије – активан возач, 

2. Потребна документација:
• Доказ о пребивалишту (фотокопија старе или очитана нова лична карта)
• Доказ о стручној спреми (копија дипломе/сведочанства)
• Копију возачке дозволе
• Образац пријаве преузети са сајта: www.caritas-valjevo.rs/prijava.doc

 3. Рок за подношење пријава је 10.април 2016. Пријаве пристигле после овог рока неће бити разматране.
Пријаве се подносе поштом на адресу Caritas Ваљево, Браће Величковић 44, 14000 Ваљево. На затворенoj коверти обавезно навести следећи текст “Пријава за обуку за пружање услуге помоћи укући са елементима базичне неге”.

Додатне информације о програму обуке можете добити слањем питања на емаил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Пун текст јавног позива можете преузети: ОВДЕ

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту

  

Свиђа вам се оно што видите?

Пратите нас на друштвеним мрежама...