fbpx

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани Општине Мионица да ће се дана 29. новембра 2017. године са почетком у 12 часова у сали Скупштине општине Мионица, одржати Јавна расправа поводом предлога Одлуке о одређивању зона на територији општине Мионица.
Такође се обавештавају грађани да је наведена Одлука стављена на јавни увид на огласној табли Општинске управе Мионица.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2017. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

 

Извори и намена средстава

Средства за реализацију програма локалног економског развоја (у даљем тексту: средства) обезбеђују се у буџету општине Мионица.

Укупна расположива средства за реализацију програма износе 4.000.000,00 динара.

Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката и у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине у складу са законом и другим прописима.

 

Право на учествовање у поступку доделе средстава

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори – домаћи и страни, односно велики, мали и средњи привредни субјекти и предузетници који имају инвестиционе пројекте и у секторима за које се у складу са програмом локалног економског развоја обезбеђују средства и који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава, на начин и под условима предвиђеним овом одлуком.

 

Изузимање од права на доделу средстава

Од права на доделу средстава изузимају се привредни субјекти који обављају делатности у секторима челика, синтетичких влакана и угља, као и привредни субјекти у тешкоћама.

Висина средстава која могу бити додељена

Висина средстава која могу бити додељена одређује се на основу оправданих

трошкова улагања и директних и индиректних ефеката улагања и у односу на висину инвестиције.

Укупан износ средстава, која се могу доделити одређује се у апсолутном износу, уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног интензитета у складу са постојећим прописима који уређују доделу државне помоћи, односно узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи.

Висина средстава која се додељују великим привредним субјектима утврђује се до 50 % оправданих трошкова за почетна улагања, док се за мале привредне субјекте може увећати за највише 20 процентних поена, а за средње привредне субјекте за највише 10 процентних поена. Повећање висина не односи се на привредне субјекте у сектору транспорта и на велике инвестиционе пројекте у било ком сектору.

Изузетно уколико се ради о субвенцији мање новчане вредности, односно ако се средства додељују за трошкове закупа мање вредности (закупа пословног простора и грађевинског земљишта), средства се могу доделити као de minimis државна помоћ и то тако што се једном привредном субјекту може доделити у висини до 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године, односно средства се додељују у складу са Програмом локалног економског развоја.

Програмска мера за реализацију програма локалног економског развоја - Привлачење инвеститора, рокови за реализацију, услови и критеријуми за доделу средстава

 

Додела средстава

Средства за реализацију пројекта се додељују путем обезбеђивања грађевинског земљишта у јавној својини општине Мионица по цени која је мања од тржишне или без накнаде.

Грађевинско земљиште у јавној својини општине Мионица се отуђује у складу са позитивним законским прописима којима је регулисана област планирања и изградње (Закон о планирању и изградњи, пратеће уредбе и други подзаконски акти). Грађевинско земљиште у јавној својини општине Мионица отуђује се по цени која је мања од тржишне или без накнаде на основу одлуке Скупштине Општине Мионица, а по добијању претходне сагласности Владе Републике Србије. Пре доношења одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини по цени која је мања од тржишне или без накнаде израђује се елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта.

Обезбеђивањем закупа на одређено време и за различите намене, као и закупа грађевинског земљишта.

Општина Мионица може обезбедити заинтересованом правном лицу простор неопходан за проширење или започињање пословног процеса.

Додељени простор за проширење или започињање пословног процеса може бити халски простор у својини општине или халски простор који би општина закупила или сносила део трошкова закупа за потребе потенцијалног инвеститора или земљиште у својини општине или земљиште које би општина закупила и сносила део трошкова закупа за потребе потенцијалног инвеститора.

Овај подстицај је у облику субвенције уколико се ради о халском простору или грађевинском земљишту, за који општина сноси део трошкова закупа или се одриче сопствених прихода, додељује се правном лицу, које има јасну намеру да закупи простор за производну или другу делатност.

Инвеститор пре добијања подстицаја од стране општине Мионица за закуп пословног простора, доставља доказ да су измирени сви трошкови коришћења простора (електрична енергија, вода, канализација, гас, телефон и други режијски трошкови који ће нужно настати коришћењем простора), осим закупнине.

Висина средстава која могу бити додељена одређује се на основу оправданих

трошкова улагања и директних и индиректних ефеката улагања и у односу на висину инвестиције.

Укупан износ средстава, која се могу доделити одређује се у апсолутном износу, уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног интензитета у складу са постојећим прописима који уређују доделу државне помоћи, односно узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи.

Висина средстава која се додељују великим привредним субјектима утврђује се до 50 % оправданих трошкова за почетна улагања, док се за мале привредне субјекте може увећати за највише 20 процентних поена, а за средње привредне субјекте за највише 10 процентних поена. Повећање висина не односи се на привредне субјекте у сектору транспорта и на велике инвестиционе пројекте у било ком сектору.

Изузетно уколико се ради о субвенцији мање новчане вредности, односно ако се средства додељују за трошкове закупа мање вредности (закупа пословног простора и грађевинског земљишта), средства се могу доделити као de minimis државна помоћ и то тако што се једном привредном субјекту може доделити у висини до 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године, односно средства се додељују у складу са Програмом локалног економског развоја.

Пун текст одлуке можете преузети овде.

Образац пријаве за доделу средстава можете преузети овде .

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Јавни увид у Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Мионица (ЛАП) може се вршити 25, 28 и 29. августа 2017. године у сали Скупштине општине Мионица у времену од 08:30 – 15:30 часова и на интернет страници општине Мионица (www.mionica.rs)
Јавна расправа Нацрта Локалног антикорупцијског плана општине Мионица биће одржана 30.08.2017. године (среда) у 09:00 часова у сали Скупштине општине Мионица.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мионица, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:
- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Мионица за 2018. годину, до дана 31. октобра 2017. године.

Пунт текст позива можете преузети овде.

 

 

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту