fbpx

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД МИОНИЦА''

 1. Подаци о Јавном предузећу: Пословно име предузећа: Јавно комунално предузеће ''Водовод Мионица'' ул. Војводе Мишића бр. 23, 14242 Мионица. Претежна делатност: 36.00–скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Оснивач предузећа: Општина Мионица.
 1. Јавни конкурс се спроводи за радно место: Директор Јавног комуналног предузећа ''Водовод Мионица''
 1. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим

општих услова прописаних одредбама Закона о раду, испуњавају и следеће посебне услове: да има високу, вишу или средњу стручну спрему грађевинског, правног или другог смера; да има радно искуство 3. године; да поседује организаторске способности и смисао за руковођење и предузетништво.

 1. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе: извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (оргинал или оверена фотокопија); доказ да има опште здравствену способност; доказ о стручној спреми; доказ о радном искуству; доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за послове директора.
 2. У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом, проверава се поседовање знања из области које су надлежност и одговорност директора Јавног предузећа сходно важећим законским прописима, као и стручних организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.
 3. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у Службеном гласнику Републике Србије Комисији за именовање општине Мионица, на адресу Општинска управа општине Мионица, ул. Војводе Мишића бр. 30. или преко писарнице Општинске управе општине Мионица.
 4. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Југослав Милић, тел: 062/301 821.

Оглас о јавном конкурсу објављен у ''Службеном гласнику РС'' дана 22.02.2016. године и Дневном листу ''Данас'' дана 24.02.2016. године.

 

ПРЕДСЕДНИК СО МИОНИЦА

                                                             Мирослав Ђурић

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање

у заштићеним условима на територији општине Мионица      

 

 1. Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је давање на коришћење 7 стамбених јединица у оквиру социјалног становања у заштићеним условима, на територији Општине.

Стамбене јединице у објектима којима управља општински Центар дају се на коришћење без могућности куповине са циљем решавања стамбених потреба посебно социјално угрожених категорија избеглица.  

 1. Корисници

Помоћ за решавање стамбених потреба, у оквиру социјалног становања у заштићеним условима (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: 

 • избеглицама које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и
 • угроженим избеглицама у приватном смештају и бившим носиоцима станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, и то:
 • социјално угрожена лица и породице/домаћинства које због хроничних, физичких или менталних болести или инвалидитета члана/ова породице/домаћинства не могу да обезбеде стамбено решење,
 • једнородитељске породице са дететом/децом млађим од 18 година и/или студентом/има млађим од 26 година,
 • стара лица (самци и парови) способни за самосталан живот уз повремену подршку,
 • корисници су и домаћин/домаћица социјалног становања у заштићеним условима, који/а је радно способно лице и чланови његове/њене породице/домаћинства.

Домаћин социјалног становања у заштићеним условима - породица домаћина у сарадњи са осталим корисницима и Центром за социјални рад, подстиче и развија добросуседске односе међу корисницима, као и између корисника и шире локалне заједнице.

Документа можете преузети овде: Јавни позив.pdf , Пријава на јавни позив.doc , Изјава подносиоца.doc

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Спортски савез општине Мионица данас је расписао Јавни конкурс за финансирање програма удружења у области спорта. Критеријуми за учешће у Конкурсу, као и свa потребнa конкурсна документација могу се преузети овде.

УВИД У НАЦРТ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ МИОНИЦА

Радна група за израду Програма развоја спорта у општини Мионица је утврдила нацрт Програма и позива сва заинтересована лица да дају своје сугестије и примедбе на мејл адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Нацрт Програма развоја спорта у општини Мионица за период од 2016. до 2018. године можете преузети овде.

ОБУКA (ПРЕЗЕНТОВАЊЕ) ЗНАЧАЈА ВОЂЕЊА МАТИЧНИХ ЕВИДЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА И НАДЗОРА НАД СТРУЧНИМ РАДОМ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије у сарадњи са Спортским савезом Општине Ваљево организује обуку y Ваљевy, Карађорђева 64, Велика сала СО Ваљево, 2.10. 2015. године у 12. 00.

Циљ саветовања:

Унапређење стручног рада у области спорта и усклађеност истог са Законом о спорту и пружање логистичке подршке за унос података у матичне евиденције у области спорта Републике Србије свим лицима (регистрантима) који раде у управама општина Колубарског округа и одговарајућим општинским спортским савезима (Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб).

Тематска подручја:

 1. Матичне евиденције спортских објеката;
 2. Матичне евиденције организација у области спорта;
 3. Надзор над стручним радом у области спорта

Законски основ:

Закон о спорту, члан 165. став 8.; Правилник о садржају и начину вођења матичних евиденција у области спорта, ''Службени гласник РС'', број 24/11. Закон о спорту, члан 30. и 107. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11); Правилник о надзору над стручним радом у области спорти („Службени гласник РС“, бр. 92/11).

На семинару може учествовати више лица. Учешће на семинару - обуци је бесплатно.

Пријаве доставити најкасније до 30.09.2015. године на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Информације на телефон: 064/2948179 (Александар Ковачевић Спортски савез општине Мионица), 061 6594309 (Радомир Симић, Спортски савез Ваљева) и 060 6410 703 (Александра Санадер, Завод за спорт и медицину спорта РС).

 

Документ можете преузети на овом линку: Семинар о вођењу матичних евиденција у области спорта

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту