НОВИ ПОЗИВ ЗА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА

Novi poziv opstine Mionica i nemacke organizacije HELP, nezaposlenim licima, poljoprivrednim proizvodjacima i drugima za započinjanje sopstvenog biznisa ili unapredjenje sopstvenog.
Prezentacija ce se odrzati u skupstinskoj sali, na drugom spratu u zgradi opstine Mionica, dana 08.05.2018.godine u 11 casova.
Program je namenjen osobama kоје krаsi prеduzеtnički duh, аli im zbоg sоciјаlnоg stаtusа nisu dоstupni krеditi kоmеrciјаlnih bаnаka.

Uslovi konkursa:
-prebivalište na teritoriji opstine Mionica;
-dobra i održiva poslovna ideju za započinjanje ili unapređenje sopstvenog biznisa;
- popunjen prijavni obrazac.

Prоgrаm оbеzbеđuје:
- bespovratna sredstva u iznosu do 2.400 evra uz 20% ucesca u vidu opreme neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе preduzetničke delatnosti;

- poslovne stručne obuke;

- stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka.

Kandidati koji zadovolje socijalne i ekonomske kriterijume biće kontaktirani nakon prvog kruga konkursa u cilju odabira finalnih korisnika sredstava.
HELP možete kontaktirati telefonom na 011/3046340 i 01/3046341 od ponedeljka do petka od 08 do 15 časova ili mejlom Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., a takođe svu neophodnu pomoć možete dobiti u Odeljenju za privredu I lokalno-ekonomski razvoj u zgradi usluznog centra (vojni odsek) na prvom spratu.

OCEKUJEMO VAS NA PREZENTACIJI!!!

 

ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

 Захтеви се подносе Управи за аграрна плаћања, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА

  • ПОДСТИЦАЈИ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ :

 

-ОСНОВНИ ПОДСТИЦАЈ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ ( Захтев се подноси у два примерка један пут годишње од 1 марта до 30 априла текуће године, износ 4000,00 динара по хектару)

-ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА УСЕВА,ПЛОДОВА,ЗАСАДА,РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА ( регресира се 40-45%, од плаћење премије осигурања умањене за вредност пореза. Максимални износ подстицаја је за ратаске културе 100.000,00; повртарске 500.000,00; воћарске 1.000.000,00 ; расаднике 500.000,00 ; животиње 2.000.000,00 ; а укупно за све врсте подстицаја максимални износ је 2.500.000,00 динара. Захтев се подноси у два примерка један пут годишње од 1 јула до 15 новембра текуће године и оверена копија полисе осигурања од 16 новембра предходне до 15 новембра текуће године.)

  • ПОДСТИЦАЈИ ЗА СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ :

 

 

-ТОВ ЈУНАДИ,ЈАГЊАДИ,СВИЊА И ЈАРАДИ ( износ подстицаја за јунад 10.000,00 по грлу, за јагњад и јарад 2000,00 по грлу, минимум 10 грла, за свиње 1000,00 по грлу, минимум 10 грла. Захтев се подноси за сваку годину од 01 јануара до 15 октобра текуће године, ако су грла предата од 01. октобра прошле до 30 септембра текуће године.)

-КРАВЕ ЗА УЗГОЈ ТЕЛАДИ ( износ подстицаја 10.000,00 по крави, за најмање 2 отељене краве Захтев се подноси од 1 фебруара до 31 јула текуће године, за краве отељене у периоду од 01 јула предходне до 30 јуна текуће године.

У 2018. години захтеви се подносе до 31 јула 2018. године, за краве отељене у периоду од 01. септембра предходне године до 30 јуна текуће године.

-ПЧЕЛАРСТВО ( износ подстицаја по кошници је 720,00 минимум 30 кошница. Захтеви се подносе од 15 априла до 31 маја текуће године и то једанпут годишње )

МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

 

-ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА

Подстицаји обухватају подршку програмима, и то:

  • подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа;

 

  • подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње.

 

Подстицаји програма из става 1. тачка 1) овог члана обухватају:

1) изградњу објекта за чување и складиштење воћа и поврћа;

2) набавку нове опреме за објекат за чување и складиштење воћа и поврћа;

3) набавку нове опреме за припрему воћа и поврћа за тржиште.

 

Подстицаји програма из става 1. тачка 2) овог члана обухватају:

1) изградњу објекта за смештај свиња, оваца и коза;

2) набавку нове опреме за објекат за смештај животиња;

3) грађење новог објекта за складиштење стајњака;

4) набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију стајњака;

5) набавку нове опреме за објекте за аквакултуру.

Да је инвестиција реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

Да је вредност прихватљиве инвестиције из Табеле која је предмет захтева већа од 100.000 динара, као и ако је износ сваког појединачног рачуна већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле већи од 50.000 динара;

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

У периоду из става 2. овог члана исти подносилац захтева може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје.

 

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева и по појединој врсти подстицаја јесте:

1) 2.000.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа из члана 3. став 2. овог правилника;

2) 3.500.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње из члана 3. став 3. овог правилника.

-ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ ВОЋА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА (Минимум 0,1 хa, максимум 10хa, за јагодичасто,минимум 0,3 хa, и максимум 5 хa ,за јабичасто, коштичаво и језграсто воће.Захтев се подноси до 31.08. текуће године, изузев за јагоде засађене у терећем кварталу текуће године када се захтев подноси до 30.09 текуће године. Максимални подстицај по кориснику 3.000.000,00.)

-НАБАВКА НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМА, КАО И КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ( Подршка се спроводи за биљни и сточарску, као и опрему за прераду. Захтеви се подносе од 01 јула до 30 септембра текуће године)

- ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕТНОСТИ КРОЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству (кроз инвестиције у изградњу објеката и набавка опреме у објектима) у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, уљаних култура, гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, пчелињих производа, гајених врста гљива, као и плодова сакупљених из природе, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.  

Право на подстицаје остварују регистрована пољопривредна газднства у активном статусу и то: 1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, само за производњу и прераду млека у складу са законом којим се уређује ветеринарство; 2) предузетник; 3) средња школа; 4) научноистраживачка организација у области пољопривреде; 5) привредно друштво, само за производњу и прераду грожђа.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду до 1. новембра текуће године.

Исти подносилац захтева може у календарској години поднети само један захтев за један или више подстицаја, при чему захтев може обухватити једну или више прихватљивих инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Уз захтев се, између остлог, доставља и рачун за набавку предметне инвестиције и доказ о извршеном плаћању. Наведена документација треба да буде издата у периоду од 16. октобра претходне календарске године до дана подношења захтева, као и да гласи на подносиоца захтева. Уверења и потврде које је поднoсилац захтева у обавези да достави не могу да буду старијe од 30 дана од дана подношења захтева.

Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења уредно поднетих захтева до износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Подстицаји се утврђују у висини од 50% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3.500.000 динара.

Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са Јавним позивом )

 

 

ОПШТИНСКИ КОНКУРСИ

 

-Захтеви се подносе на писарници Општинске управе Мионице

  • Набавку квалитетних приплодних грла млечних раса : говеда, оваца и коза ( набавка уматичених јуница )
  • Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња, које се користе за производњу меса ( набавка уматичених шиљежица, шиљежана, двиски и двисака оваца и коза )
  • Подизање нових или обнављање постојећих ( крчење и подизање ) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе (набавку садног материјала)

(Захтеви се подносе од 15.04 до 30.11.2018 године, за реализоване инвестиције од 01.10.2017 године до 30.11.2018. године)

 

ŽELITE DA ZAPOČNETE SOPSTVENI BIZNIS?

  h4

 

Dođite na jednu od prezentacija projekta u realizaciji nemačke organizacije Help i opštine Mionica (raspored prezentacija)

               

 

 

  h3

Podrška u započinjanju sopstvene delatnosti podrazumeva:

•  Opremu u vrednosti od 2.400,00 evra, sa učešćem od 20%

• Pohađanje poslovnih i stručnih obuka u skladu sa potrebama klijenata

• Poslovno savetovanje

• Dodatno stručno usavršavanje

 

 

Obaveze klijenata koji potpišu ugovor o donaciji:

 • Registracija delatnosti prema važećem zakonodavstvu RS

• Pohađanje poslovnih i stručnih obuka

• 8 časova rada u korist lokalne zajednice

• Sufinansiranje sa 20 odsto od vrednosti opreme

 

 

help

 
 

Nemačka organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. već 37. godina pruža pomoć ugroženom stanovništvu širom sveta. U Republici Srbiji je prisutna od 1999. godine i projektima podrške ekonomskom osnaživanju i samozapošljavanju, do danas, je podržano osnivanje preko 6000 malih biznisa (poljoprivreda, zanati, usluge).

»Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana« je projekat koji se sprovodi na teritoriji opštine Mionica uz finansijsku podršku Nemačke vlade. Projektom će biti omogućena podrška u započinjanju ili razvijanju najmanje 20 poslovnih delatnosti u Mionici.

 

 

h1

Za više informacija kontaktirati Helpovu kancelariju:

Help Beograd, Učiteljska 52, Beograd

011/30 46 340, 011/30 46 341

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

www.help-serbia.org.rs

 

 


      

 

Raspored prezentacija

 Red. br.

Mesto

Datum

Vreme

Prostorije

1

Brežđe

28.03.2018

11:00

O.Š. Vojvoda Živojin Mišić

2

Gornja Toplica

28.03.2018

14:00

Osnovna škola

3

Rajković

29.03.2018

11:00

O.Š. Vojvoda Živojin Mišić

4

Donja Toplica

29.03.2018

14:00

Osnovna škola

5

Bukovac

30.03.2018

11:00

O.Š. Vojvoda Živojin Mišić

6

Mionica

02.04.2018

11:00

Skupštinska sala

7

Mionica

02.04.2018

16:00

Skupštinska sala

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ О НАЧИНУ ОСТВАРЕЊА ПРАВА НА ОСНОВНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРЕЊЕ ТИХ ПОДСТИЦАЈА

podsticaj

Захтев садржи: податке о подносиоцу; податке о култури која је засејана, односно засађена (шифра, назив и површина) и збиру површина под културама наведеним у захтеву, а које су пријављене у Регистар пољопривредних газдинстава; место и датум подношења захтева, потпис подносиоца захтева и печат (ако је подносилац захтева предузетник или правно лице).

Културе су све културе наведене у Шифарнику биљне производње и других намена земљишних парцела који је саставни део Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства, осим природних ливада и пашњака у оквиру групе култура крмно биље.

• Право на подстицаје остварује се подношењем захтева за остваривање права на подстицаје, Министарству финансија и привреде – Управи за трезор
• Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. марта до 30. априла текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у текућој години.

Помоћ при попуњавању захтева пољопривредници са територије општине Мионице могу добити у канцеларији Пољопривреде, у Одељењу за локални и економски развој Општинске управе Мионице.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

ПОДСТИЦАЈИ ЗА СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ

tov junadi

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради остварује на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Уз захтев за подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за грла предата кланици подноси се пријемница за откупљена грла оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора и копија уверења о здравственом стању животиња, оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора.

Подстицаји за тов стоке могу да се остваре ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за сваку годину од 1. јануара до 15. октобра текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. октобра претходне календарске године до 30. септембра текуће календарске године.

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту