Категорија: VI-2015
folderVI-2015
Поткатегорије: 0
Документи: 13
Документи: 13
doc0 Одлука о изменама и допунама одлуке о образовању савета за управљање миграцијама HOT
Датум 2015-12-16 Величина Документа 29.5 KB Преузми 1.018 Преузми
doc1 Оперативни план заштите од поплава за водотоке другог реда на територији општине Мионица у две хиљаде петнаестој години HOT
Датум 2015-12-16 Величина Документа 393 KB Преузми 1.239 Преузми
doc2 Одлука о утврђивању стопе пореза на имовину за непокретности на територији општине Мионица HOT
Датум 2015-12-16 Величина Документа 37 KB Преузми 1.502 Преузми
doc3 Решење о именовању управног одбора библиотеке Милован Глишић HOT
Датум 2015-12-16 Величина Документа 26 KB Преузми 1.022 Преузми
doc4 Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији опстине мионица HOT
Датум 2015-12-16 Величина Документа 40.5 KB Преузми 1.205 Преузми
doc5 Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП Чистоћа Мионица HOT
Датум 2015-12-16 Величина Документа 154.5 KB Преузми 1.109 Преузми
doc6 Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на територији општине Мионица HOT
Датум 2015-12-16 Величина Документа 27.5 KB Преузми 1.158 Преузми
doc7 Одлука о задуживању општине Мионица HOT
Датум 2015-12-16 Величина Документа 27 KB Преузми 993 Преузми
doc8 Решење о именовању надзорног одбора јавног комуналног предузећа Мионица HOT
Датум 2015-12-16 Величина Документа 26 KB Преузми 821 Преузми
doc9 Одлука о постављању монтазних објеката привременог карактера на поврсинама јавне намене HOT
Датум 2015-12-16 Величина Документа 100 KB Преузми 982 Преузми
doc10 Решење о постављењу вршиоца дужности директора ЈП дирекција за уређење и изградњу општине Мионица HOT
Датум 2015-12-16 Величина Документа 26 KB Преузми 792 Преузми
doc11 Одлука о оснивању центра за социјални рад HOT
Датум 2015-12-16 Величина Документа 60 KB Преузми 909 Преузми
doc12 Решење о именовању надзорног одбора јавног комуналног предузећа Водовод Мионица HOT
Датум 2015-12-16 Величина Документа 25 KB Преузми 826 Преузми