ЈАВНИ ПОЗИВ у оквиру Пројекта “ДИВАЦ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФОНДОВИ У МИОНИЦИ ”

 

Фондација “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са општином Мионица, расписује конкурс за доделу бесповратних средстава у износу до 180.000,00 динара за развој пољопривредених делатности за најмање 15 пољопривредника/ца, предност имају млади пољопривредници и жене, са местом пребивалишта на територији општине Мионица. Помоћ није у новцу него у роби, а укључује набавку пластеника, различитих димензија за органску биљну производњу.

Конкурс је отворен од 14.05.2019.год. до 07.06.2019. године

НАПОМЕНА: Општина и Фондација ће добитницима донације пружити помоћ у пласману робе коју буду произвели у донираним пластеницима, као и доделу сертификата о органској производњи након завршене обуке.

Позивамо све заинтересоване који задовољавају основни критеријум, да имају регистровано пољопривредно газдинство на територији опстине Мионица (предност имају млади пољопривредници и жене) да се пријаве тако што ће попунити пријаву.

ПРИЈАВУ можете преузети у канцеларији Одељења за привреду и локално-економски развој у згради услужног центра (војни одсек) на првом спрату општине Мионица, као и путем интернета са сајту : www.divac.com и www.mionica.rs

За све детаљне информације обратити се г-ђи Нади Обрадовић - Фондација “Ана и Владе Дивац” путем е-маила: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на број телефона 062 /77 88 73 или доћи лично у Општинску управу Мионица, Одељење за привреду и локално економски развој општине Мионица.

Попуњену пријаву, са неопходном пратећом документацијом, послати на адресу :

ФОНДАЦИЈА “АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ”
11120 Београд, ул. Илије Гарашанина 53а/7
са назнаком: “за Конкурс за пољопривредни програм - Мионица”

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ:

 • сви који желе да се баве органском биљном производњом, отпочну или прошире свој посао везан за пољопривреду (предност имају млади пољопривредници и жене).
 • да имају пребивалиште на територији општине Мионица и регистровано пољопривредно газдинство на територији општине Мионица на себе или на члана заједницког домаћинства
 • да су директно одговорни за припрему и реализацију посла, а не да делују у својству посредника
 • да су поднели правилно попуњену ПРИЈАВУ Фондацији “Ана и Владе Дивац” са пратећом документацијом
 • да нису запослени у Општини Мионица (одборници, чланови општинског већа, радници општинске управе)
 • да нису корисници донације по истом основу у претходним годинама
 • да ће се три године од потписивања уговора активно бавити сертификованом органском биљном производњом.
 • да производне парцеле на којима ће се бавити органском производњом нису уз магистрални пут или у близини фабрика или неког загађивача ( комуналне депоније, канализациони отпад итд.)
 • да поседују пољопривредно газдинство мање од 20 ха
 • пожељно је да се баве мешовитом пољопривредом ( биљно - стоцарском)
 • да се обавезују да ће учествовати у обукама које ће бити спроведене

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА:

 • Године старости потенцијалног корисника и испуњени услови на терену за органску биљну прооизводњу
 • Број чланова домаћинства
 • Домаћинства којима је пољопривреда примарни извор прихода
 • Лица без сталног запослења или са примањима које не задовољавају основне потребе домаћинстава
 • Испуњени услови за органску производњу

НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ОДРЕЂУЈЕ ПОМОЋ КОРИСНИКА ПРИЈАВЉЕНОМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОГРАМ:

 • Интересовања, знање
 • Искуства и тренутна производња
 • Постојећих објеката, опреме и других могућности корисника
 • Потреба корисника

ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ БИ ТРЕБАЛО ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗ ПРИЈАВУ:

 1. Пристанак за обраду података о личности – дата у прилогу
 2. Копија личне карте или пасоша за подносиоца пријаве
 3. Изјава о кућној заједници оверена код јавног бележника
 4. За запослене чланове домаћинства – потврда од послодавца о запослењу са просечном висином личног дохотка (за задња три месеца)
 5. За пензионере – копија задњег цека од пензије
 6. За незапослене цланове породицног домацинства:
 7. потврду о незапослености од Националне службе за запошљавање (за пријављена лица) или оверена изјава са два сведока о незапослености (за непријављена лица);
 8. За студенте и ученике средњих школа – потврда надлежне образовне институције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању или копија ђачке књижице, сведочанства или индекса
 9. За самохраног родитеља – потврда о смрти брацног друга или решење о разводу брака или оверена изјава дата под пуном кривицном и материјалном одговорношцу да сам брине о деци/детету без помоћи другог родитеља, потврдена овереним изјавама два сведока
 10. За болесне цланове домацинства – копија медицинске документације
 11. За пољопривредна газдинства – потврда о активном статусу газдинства за 2019.годину
 12. Доказ о власништву земљишта (у случају да подносилац пријаве није власник земљишта/објеката – мора да има закључен уговор о закупу земљишта/објекта)

 

НОВИ ПОЗИВ ЗА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА

Novi poziv opstine Mionica i nemacke organizacije HELP, nezaposlenim licima, poljoprivrednim proizvodjacima i drugima za započinjanje sopstvenog biznisa ili unapredjenje sopstvenog.
Prezentacija ce se odrzati u skupstinskoj sali, na drugom spratu u zgradi opstine Mionica, dana 08.05.2018.godine u 11 casova.
Program je namenjen osobama kоје krаsi prеduzеtnički duh, аli im zbоg sоciјаlnоg stаtusа nisu dоstupni krеditi kоmеrciјаlnih bаnаka.

Uslovi konkursa:
-prebivalište na teritoriji opstine Mionica;
-dobra i održiva poslovna ideju za započinjanje ili unapređenje sopstvenog biznisa;
- popunjen prijavni obrazac.

Prоgrаm оbеzbеđuје:
- bespovratna sredstva u iznosu do 2.400 evra uz 20% ucesca u vidu opreme neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе preduzetničke delatnosti;

- poslovne stručne obuke;

- stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka.

Kandidati koji zadovolje socijalne i ekonomske kriterijume biće kontaktirani nakon prvog kruga konkursa u cilju odabira finalnih korisnika sredstava.
HELP možete kontaktirati telefonom na 011/3046340 i 01/3046341 od ponedeljka do petka od 08 do 15 časova ili mejlom Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., a takođe svu neophodnu pomoć možete dobiti u Odeljenju za privredu I lokalno-ekonomski razvoj u zgradi usluznog centra (vojni odsek) na prvom spratu.

OCEKUJEMO VAS NA PREZENTACIJI!!!

 

ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

 Захтеви се подносе Управи за аграрна плаћања, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА

 • ПОДСТИЦАЈИ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ :

 

-ОСНОВНИ ПОДСТИЦАЈ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ ( Захтев се подноси у два примерка један пут годишње од 1 марта до 30 априла текуће године, износ 4000,00 динара по хектару)

-ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА УСЕВА,ПЛОДОВА,ЗАСАДА,РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА ( регресира се 40-45%, од плаћење премије осигурања умањене за вредност пореза. Максимални износ подстицаја је за ратаске културе 100.000,00; повртарске 500.000,00; воћарске 1.000.000,00 ; расаднике 500.000,00 ; животиње 2.000.000,00 ; а укупно за све врсте подстицаја максимални износ је 2.500.000,00 динара. Захтев се подноси у два примерка један пут годишње од 1 јула до 15 новембра текуће године и оверена копија полисе осигурања од 16 новембра предходне до 15 новембра текуће године.)

 • ПОДСТИЦАЈИ ЗА СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ :

 

 

-ТОВ ЈУНАДИ,ЈАГЊАДИ,СВИЊА И ЈАРАДИ ( износ подстицаја за јунад 10.000,00 по грлу, за јагњад и јарад 2000,00 по грлу, минимум 10 грла, за свиње 1000,00 по грлу, минимум 10 грла. Захтев се подноси за сваку годину од 01 јануара до 15 октобра текуће године, ако су грла предата од 01. октобра прошле до 30 септембра текуће године.)

-КРАВЕ ЗА УЗГОЈ ТЕЛАДИ ( износ подстицаја 10.000,00 по крави, за најмање 2 отељене краве Захтев се подноси од 1 фебруара до 31 јула текуће године, за краве отељене у периоду од 01 јула предходне до 30 јуна текуће године.

У 2018. години захтеви се подносе до 31 јула 2018. године, за краве отељене у периоду од 01. септембра предходне године до 30 јуна текуће године.

-ПЧЕЛАРСТВО ( износ подстицаја по кошници је 720,00 минимум 30 кошница. Захтеви се подносе од 15 априла до 31 маја текуће године и то једанпут годишње )

МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

 

-ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА

Подстицаји обухватају подршку програмима, и то:

 • подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа;

 

 • подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње.

 

Подстицаји програма из става 1. тачка 1) овог члана обухватају:

1) изградњу објекта за чување и складиштење воћа и поврћа;

2) набавку нове опреме за објекат за чување и складиштење воћа и поврћа;

3) набавку нове опреме за припрему воћа и поврћа за тржиште.

 

Подстицаји програма из става 1. тачка 2) овог члана обухватају:

1) изградњу објекта за смештај свиња, оваца и коза;

2) набавку нове опреме за објекат за смештај животиња;

3) грађење новог објекта за складиштење стајњака;

4) набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију стајњака;

5) набавку нове опреме за објекте за аквакултуру.

Да је инвестиција реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

Да је вредност прихватљиве инвестиције из Табеле која је предмет захтева већа од 100.000 динара, као и ако је износ сваког појединачног рачуна већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле већи од 50.000 динара;

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

У периоду из става 2. овог члана исти подносилац захтева може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје.

 

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева и по појединој врсти подстицаја јесте:

1) 2.000.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа из члана 3. став 2. овог правилника;

2) 3.500.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње из члана 3. став 3. овог правилника.

-ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ ВОЋА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА (Минимум 0,1 хa, максимум 10хa, за јагодичасто,минимум 0,3 хa, и максимум 5 хa ,за јабичасто, коштичаво и језграсто воће.Захтев се подноси до 31.08. текуће године, изузев за јагоде засађене у терећем кварталу текуће године када се захтев подноси до 30.09 текуће године. Максимални подстицај по кориснику 3.000.000,00.)

-НАБАВКА НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМА, КАО И КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ( Подршка се спроводи за биљни и сточарску, као и опрему за прераду. Захтеви се подносе од 01 јула до 30 септембра текуће године)

- ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕТНОСТИ КРОЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству (кроз инвестиције у изградњу објеката и набавка опреме у објектима) у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, уљаних култура, гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, пчелињих производа, гајених врста гљива, као и плодова сакупљених из природе, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.  

Право на подстицаје остварују регистрована пољопривредна газднства у активном статусу и то: 1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, само за производњу и прераду млека у складу са законом којим се уређује ветеринарство; 2) предузетник; 3) средња школа; 4) научноистраживачка организација у области пољопривреде; 5) привредно друштво, само за производњу и прераду грожђа.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду до 1. новембра текуће године.

Исти подносилац захтева може у календарској години поднети само један захтев за један или више подстицаја, при чему захтев може обухватити једну или више прихватљивих инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Уз захтев се, између остлог, доставља и рачун за набавку предметне инвестиције и доказ о извршеном плаћању. Наведена документација треба да буде издата у периоду од 16. октобра претходне календарске године до дана подношења захтева, као и да гласи на подносиоца захтева. Уверења и потврде које је поднoсилац захтева у обавези да достави не могу да буду старијe од 30 дана од дана подношења захтева.

Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења уредно поднетих захтева до износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Подстицаји се утврђују у висини од 50% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3.500.000 динара.

Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са Јавним позивом )

 

 

ОПШТИНСКИ КОНКУРСИ

 

-Захтеви се подносе на писарници Општинске управе Мионице

 • Набавку квалитетних приплодних грла млечних раса : говеда, оваца и коза ( набавка уматичених јуница )
 • Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња, које се користе за производњу меса ( набавка уматичених шиљежица, шиљежана, двиски и двисака оваца и коза )
 • Подизање нових или обнављање постојећих ( крчење и подизање ) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе (набавку садног материјала)

(Захтеви се подносе од 15.04 до 30.11.2018 године, за реализоване инвестиције од 01.10.2017 године до 30.11.2018. године)