ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

 Захтеви се подносе Управи за аграрна плаћања, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА

  • ПОДСТИЦАЈИ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ :

 

-ОСНОВНИ ПОДСТИЦАЈ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ ( Захтев се подноси у два примерка један пут годишње од 1 марта до 30 априла текуће године, износ 4000,00 динара по хектару)

-ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА УСЕВА,ПЛОДОВА,ЗАСАДА,РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА ( регресира се 40-45%, од плаћење премије осигурања умањене за вредност пореза. Максимални износ подстицаја је за ратаске културе 100.000,00; повртарске 500.000,00; воћарске 1.000.000,00 ; расаднике 500.000,00 ; животиње 2.000.000,00 ; а укупно за све врсте подстицаја максимални износ је 2.500.000,00 динара. Захтев се подноси у два примерка један пут годишње од 1 јула до 15 новембра текуће године и оверена копија полисе осигурања од 16 новембра предходне до 15 новембра текуће године.)

  • ПОДСТИЦАЈИ ЗА СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ :

 

 

-ТОВ ЈУНАДИ,ЈАГЊАДИ,СВИЊА И ЈАРАДИ ( износ подстицаја за јунад 10.000,00 по грлу, за јагњад и јарад 2000,00 по грлу, минимум 10 грла, за свиње 1000,00 по грлу, минимум 10 грла. Захтев се подноси за сваку годину од 01 јануара до 15 октобра текуће године, ако су грла предата од 01. октобра прошле до 30 септембра текуће године.)

-КРАВЕ ЗА УЗГОЈ ТЕЛАДИ ( износ подстицаја 10.000,00 по крави, за најмање 2 отељене краве Захтев се подноси од 1 фебруара до 31 јула текуће године, за краве отељене у периоду од 01 јула предходне до 30 јуна текуће године.

У 2018. години захтеви се подносе до 31 јула 2018. године, за краве отељене у периоду од 01. септембра предходне године до 30 јуна текуће године.

-ПЧЕЛАРСТВО ( износ подстицаја по кошници је 720,00 минимум 30 кошница. Захтеви се подносе од 15 априла до 31 маја текуће године и то једанпут годишње )

МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

 

-ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА

Подстицаји обухватају подршку програмима, и то:

  • подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа;

 

  • подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње.

 

Подстицаји програма из става 1. тачка 1) овог члана обухватају:

1) изградњу објекта за чување и складиштење воћа и поврћа;

2) набавку нове опреме за објекат за чување и складиштење воћа и поврћа;

3) набавку нове опреме за припрему воћа и поврћа за тржиште.

 

Подстицаји програма из става 1. тачка 2) овог члана обухватају:

1) изградњу објекта за смештај свиња, оваца и коза;

2) набавку нове опреме за објекат за смештај животиња;

3) грађење новог објекта за складиштење стајњака;

4) набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију стајњака;

5) набавку нове опреме за објекте за аквакултуру.

Да је инвестиција реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

Да је вредност прихватљиве инвестиције из Табеле која је предмет захтева већа од 100.000 динара, као и ако је износ сваког појединачног рачуна већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле већи од 50.000 динара;

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

У периоду из става 2. овог члана исти подносилац захтева може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје.

 

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева и по појединој врсти подстицаја јесте:

1) 2.000.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа из члана 3. став 2. овог правилника;

2) 3.500.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње из члана 3. став 3. овог правилника.

-ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ ВОЋА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА (Минимум 0,1 хa, максимум 10хa, за јагодичасто,минимум 0,3 хa, и максимум 5 хa ,за јабичасто, коштичаво и језграсто воће.Захтев се подноси до 31.08. текуће године, изузев за јагоде засађене у терећем кварталу текуће године када се захтев подноси до 30.09 текуће године. Максимални подстицај по кориснику 3.000.000,00.)

-НАБАВКА НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМА, КАО И КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ( Подршка се спроводи за биљни и сточарску, као и опрему за прераду. Захтеви се подносе од 01 јула до 30 септембра текуће године)

- ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕТНОСТИ КРОЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству (кроз инвестиције у изградњу објеката и набавка опреме у објектима) у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, уљаних култура, гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, пчелињих производа, гајених врста гљива, као и плодова сакупљених из природе, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.  

Право на подстицаје остварују регистрована пољопривредна газднства у активном статусу и то: 1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, само за производњу и прераду млека у складу са законом којим се уређује ветеринарство; 2) предузетник; 3) средња школа; 4) научноистраживачка организација у области пољопривреде; 5) привредно друштво, само за производњу и прераду грожђа.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду до 1. новембра текуће године.

Исти подносилац захтева може у календарској години поднети само један захтев за један или више подстицаја, при чему захтев може обухватити једну или више прихватљивих инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Уз захтев се, између остлог, доставља и рачун за набавку предметне инвестиције и доказ о извршеном плаћању. Наведена документација треба да буде издата у периоду од 16. октобра претходне календарске године до дана подношења захтева, као и да гласи на подносиоца захтева. Уверења и потврде које је поднoсилац захтева у обавези да достави не могу да буду старијe од 30 дана од дана подношења захтева.

Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења уредно поднетих захтева до износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Подстицаји се утврђују у висини од 50% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3.500.000 динара.

Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са Јавним позивом )

 

 

ОПШТИНСКИ КОНКУРСИ

 

-Захтеви се подносе на писарници Општинске управе Мионице

  • Набавку квалитетних приплодних грла млечних раса : говеда, оваца и коза ( набавка уматичених јуница )
  • Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња, које се користе за производњу меса ( набавка уматичених шиљежица, шиљежана, двиски и двисака оваца и коза )
  • Подизање нових или обнављање постојећих ( крчење и подизање ) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе (набавку садног материјала)

(Захтеви се подносе од 15.04 до 30.11.2018 године, за реализоване инвестиције од 01.10.2017 године до 30.11.2018. године)

 

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту