Категорија: XI
folderXI
Поткатегорије: 0
Документи: 13
Документи: 13
doc0 Предлог Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Мионица HOT
Датум 2016-07-27 Величина Документа 98 KB Преузми 1.011 Преузми
doc1 Предлог Решења о именовању Школског одбора ОШ Војвода Живојин Мишић Рајковић HOT
Датум 2016-07-27 Величина Документа 31 KB Преузми 894 Преузми
doc2 Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мионица за две хиљаде шеснаесту годину HOT
Датум 2016-07-27 Величина Документа 2.45 MB Преузми 864 Преузми
doc3 Позив за једанасесту седницу СО Мионица HOT
Датум 2016-07-27 Величина Документа 51 KB Преузми 885 Преузми
doc4 Програм рада Заједничког центра за социјални рад Солидарност за општине Љиг Лајковац и Мионица за две хиљаде шеснаесту годину HOT
Датум 2016-07-27 Величина Документа 94 KB Преузми 971 Преузми
doc5 Предлог Решења о разрешењу Школског одбора ОШ Милан Ракић Мионица_1 HOT
Датум 2016-07-27 Величина Документа 28.5 KB Преузми 913 Преузми
doc6 Предлог Одлуке о усвајању других измена и допуна Програма пословања ЈП Дирекција за уређење и изгадњу општине Мионица за две хиљаде шеснаесту годину HOT
Датум 2016-07-27 Величина Документа 217 KB Преузми 830 Преузми
doc7 Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Мионица HOT
Датум 2016-07-27 Величина Документа 116.5 KB Преузми 982 Преузми
doc8 Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности земљишта у јавну својину општине Мионица непосредном погодбом HOT
Датум 2016-07-27 Величина Документа 33.5 KB Преузми 713 Преузми
doc9 Предлог Решења о именовању Школског одбора ОШ Милан Ракић Мионица HOT
Датум 2016-07-27 Величина Документа 35.5 KB Преузми 718 Преузми
doc10 Предлог Решења за именовање овлашћених представника општине Мионица у Скупштини привредног друштва Еко Тамнава доо Уб HOT
Датум 2016-07-27 Величина Документа 34 KB Преузми 730 Преузми
doc11 Предлог Решења о разрешењу Школског одбора ОШ Војвода Живојин Мишић Рајковић HOT
Датум 2016-07-27 Величина Документа 28.5 KB Преузми 693 Преузми
doc12 Извештај о раду Заједничког центра за социјални рад Солидарност за општине Љиг Лајковац и Мионица за две хиљаде петнаесту годину HOT
Датум 2016-07-27 Величина Документа 204.5 KB Преузми 903 Преузми