Категорија: XII
folderXII
Поткатегорије: 0
Документи: 11
Документи: 11
pdf0 Предлог Решења о изменама Решења о именовању Школског одбора Средње школе Мионица HOT
Датум 2016-08-30 Величина Документа 72.7 KB Преузми 956 Преузми
pdf1 Одлука Надзорног одбора ЈКП Водовод Мионица о прихватању Уговора о припајању HOT
Датум 2016-08-30 Величина Документа 63.77 KB Преузми 1.392 Преузми
pdf2 Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Мионица HOT
Датум 2016-08-30 Величина Документа 88.36 KB Преузми 976 Преузми
pdf3 Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за брану и вишенаменску акумулацију Струганик на реци Рибници HOT
Датум 2016-08-30 Величина Документа 87.98 KB Преузми 1.006 Преузми
pdf4 Предлог Решења о постављењу вршиоца дужности директора Библиотеке Милован Глишић HOT
Датум 2016-08-30 Величина Документа 71.65 KB Преузми 903 Преузми
pdf5 Уговор о статусној промени припајања ЈКП Водовод и ЈКП Чистоћа с.р. HOT
Датум 2016-08-30 Величина Документа 187.95 KB Преузми 1.120 Преузми
pdf6 Позив на дванаесту седницу Скупштине општине Мионица HOT
Датум 2016-08-30 Величина Документа 89.9 KB Преузми 901 Преузми
pdf7 Предлог Одлуке о усклађивању пословања ЈКП Водовод Мионица из Мионице са Законом о јавним предузећима HOT
Датум 2016-08-30 Величина Документа 222.9 KB Преузми 1.015 Преузми
pdf8 Predlog Odluke o davanju saglasnosti na statusnu promenu pripajanja i ugovor o pripajanju JKP Čistoća Mionica JKP Vodovod Mionica HOT
Датум 2016-08-30 Величина Документа 69.09 KB Преузми 722 Преузми
pdf9 Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈКП Водовод Мионица HOT
Датум 2016-08-30 Величина Документа 90.62 KB Преузми 843 Преузми
pdf10 Одлука о статусној промени припајања HOT
Датум 2016-08-30 Величина Документа 81.39 KB Преузми 890 Преузми