Категорија: 14-2023
folder14-2023
Поткатегорије: 0
Документи: 12
Документи: 12
pdf0 Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавној својини општине Мионица за потребе проширења гробља у Вароши Мионица HOT
predlog odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnoj svojini opstine mionica za potrebe prosirenja groblja u mionici
Датум 2023-05-15 Величина Документа 114.35 KB Преузми 244 Преузми
pdf1 Предлог Одлуке о размени непокретности HOT
predlog odluke o razmeni nepokretnosti
Датум 2023-05-15 Величина Документа 123.78 KB Преузми 248 Преузми
doc2 Позив на 14. седницу СО Мионица HOT
Датум 2023-05-15 Величина Документа 66.5 KB Преузми 276 Преузми
docx3 Предлог решења о именовању в.д. директора ЈКП Водовод Мионица HOT
Датум 2023-05-15 Величина Документа 15.95 KB Преузми 247 Преузми
doc4 Предлог одлуке о поверавању на управљање и коришћење терапеутског центра у Бањи Врујци HOT
Датум 2023-05-15 Величина Документа 36 KB Преузми 229 Преузми
doc5 Записник са XIII седнице СО Мионица HOT
Датум 2023-05-15 Величина Документа 139.5 KB Преузми 274 Преузми
pdf6 Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне и политике руралног развоја за општину Мионица за 2023. годину HOT
Датум 2023-05-15 Величина Документа 208.53 KB Преузми 269 Преузми
pdf7 Предлог решења о давању сагласности на именовање председника управног одбора Заједничког центра за социјални рад HOT
Датум 2023-05-15 Величина Документа 318.81 KB Преузми 251 Преузми
docx8 Предлог одлуке о изменама и допунама Одуке о буџету општине Мионица за 2023 годину HOT
Датум 2023-05-15 Величина Документа 613.19 KB Преузми 228 Преузми
pdf9 Сагласност на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне и политике руралног развоја за општину Мионица за 2023. годину HOT
Датум 2023-05-15 Величина Документа 1.57 MB Преузми 228 Преузми
doc10 Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о усклађивању пословања ЈКП Водовод Мионица са законом о јавним предузећима HOT
Датум 2023-05-15 Величина Документа 280 KB Преузми 247 Преузми
doc11 Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Мионица непосредном погодбом за потребе изградње резервоара за снабдевање водом за пиће HOT
Датум 2023-05-15 Величина Документа 41 KB Преузми 240 Преузми