Категорија: 20-2024
folder20-2024
Поткатегорије: 0
Документи: 18
Документи: 18
docx0 Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица
Датум 2024-03-28 Величина Документа 21.34 KB Преузми 94 Преузми
doc1 Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Мионица за 2023. годину
Датум 2024-03-28 Величина Документа 39.5 KB Преузми 70 Преузми
docx2 Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мионица за 2024. годину (ребаланс)
Датум 2024-03-28 Величина Документа 902.38 KB Преузми 66 Преузми
docx3 Извештај о раду Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица за 2023. годину
Датум 2024-03-28 Величина Документа 74.38 KB Преузми 60 Преузми
doc4 Позив за XXI седницу скупстине опстине мионица HOT
Датум 2024-03-28 Величина Документа 69 KB Преузми 102 Преузми
doc5 Годишњи програм рада за 2024. годину Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица
Датум 2024-03-28 Величина Документа 163.5 KB Преузми 60 Преузми
docx6 Предлог Решења о именовању директора Спортског центра Мионица, на период од 4. године
Датум 2024-03-28 Величина Документа 16.01 KB Преузми 80 Преузми
docx7 Предлог Решења о именовању в.д. директора Библиотеке ''Милован Глишић'' Мионица HOT
Датум 2024-03-28 Величина Документа 17 KB Преузми 105 Преузми
docx8 Предлог Решења о именовању в.д. директора ''Културног центра Мионица'' из Мионице
Датум 2024-03-28 Величина Документа 17.27 KB Преузми 80 Преузми
doc9 Записник са XX седнице Скупштине општине Мионица
Датум 2024-03-28 Величина Документа 98.5 KB Преузми 82 Преузми
docx10 Предлог Решења о именовању в.д. директора ''Туристичке организације Мионица'' из Мионице
Датум 2024-03-28 Величина Документа 17.35 KB Преузми 86 Преузми
doc11 Предлог Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Мионица
Датум 2024-03-28 Величина Документа 31 KB Преузми 61 Преузми
doc12 Предлог Одуке о усвајању Плана детаљне регулације за пријемни центар Маљен на територији општине Мионица
Датум 2024-03-28 Величина Документа 64 KB Преузми 68 Преузми
doc13 Предлог Одлуке о приступању промени Пословника о раду Скупштине општине Мионица
Датум 2024-03-28 Величина Документа 38.5 KB Преузми 68 Преузми
docx14 Предлог Решења о именовању в.д. директора Центра за образовање и развој Мионица
Датум 2024-03-28 Величина Документа 16.93 KB Преузми 75 Преузми
docx15 Предлог Плана летњег одржавања општинских јавних путева за 2024. годину
Датум 2024-03-28 Величина Документа 15.34 KB Преузми 65 Преузми
doc16 Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Мионица за 2024. годину.
Датум 2024-03-28 Величина Документа 40 KB Преузми 67 Преузми
doc17 Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду за 2023. годину и Годишњег програма рада за 2024. годину Заједничког центра за социјални рад ''Солидарност'' за општине Љиг, Лајковац и Мионица
Датум 2024-03-28 Величина Документа 32 KB Преузми 64 Преузми