ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ИСПЛАТА ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

mali grb mionice

Штаб за ванредне ситуације општине Мионица обавештава Привредне субјекте у приватном сектору са територије општине Мионица, да по новој Уредби Владе Републике Србије су прописане економске мере-директна давања у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 , а да се исплата директних давања врши на следећи начин:

Исплата директних давања привредним субјектима у приватном сектору који у складу уредбом прихвате директна давања утврђена овом уредбом, врши се са посебног наменског рачуна отвореног за ту намену код Министарства финансија – Управе за трезор на основу достављених података у електронском облику од Министарства финансија – Пореске управе за исплату по привредним субјектима како је то прописано уредбом.
Ради исплате директних давања , привредном субјекту отвара се посебан наменски рачун – исплата директних давања – COVID-19 код банке која у моменту ступања на снагу ове уредбе води текући рачун тог привредног субјекта.

Привредни субјекти који у моменту ступања на снагу ове уредбе имају отворене текуће рачуне код више банака дужни су да најкасније 25. априла 2020. године, путем електронских сервиса Пореске управе, доставе податак о називу банке код које ће бити отворен посебан рачун .

Пореска управа, преко Управе за трезор, доставља Народној банци Србије податке у електронском облику, на основу којих банка отвара посебан рачун .
Банка је дужна да отвори тај рачун у року који утврди Народна банка Србије при достављању ових података, а који не може бити дужи од седам дана од дана када су банци достављени ти подаци, а најкасније до 30. априла 2020. године.

Отварањем посебног рачуна не стиче се право на директна давања , већ се остварује право на исплату средстава на тај рачун по основу директних давања, ако су испуњени услови уредбе. Средствима на посебном рачуну располажу лица чији су потписи депоновани ради располагања средствима с текућег рачуна из тог става, односно лица која на основу другог документа имају овлашћење за располагање средствима на том текућем рачуну.

Банка је дужна да при достављању података о посебном рачуну у јединствени регистар текућих и других рачуна правних и физичких лица који води Народна банка Србије достави Народној банци Србије, у складу са одлуком Народне банке Србије којом се уређују ближи услови и начин вођења тог регистра, и податак о томе да је у питању посебан рачун који је отворен ради исплате директних давања у складу са овом уредбом. Одредбе оквирног уговора којимa се уређују услови за отварање, вођење и гашење текућег рачуна и извршавање платних трансакција са тог рачуна, сходно се примењују на посебан рачун из тог става. Изузетно , за отварање и вођење посебних рачуна , као и за извршење платних трансакција и пружање других услуга у вези с тим рачунима, Управа за трезор и банка не могу наплатити накнаду, нити друге трошкове.

Народна банка Србије не наплаћује Управи за трезор и банци накнаде, нити друге трошкове за извршење платних трансакција у вези с тим рачунима у платним системима чији је оператор. Управа за трезор на дневном нивоу преузима од Народне банке Србије податке у електронском облику о посебним рачунима који се воде у Јединственом регистру рачуна.

Управа за трезор, обавештава надлежно министарство о износу потребних средстава за исплату директних давања привредним субјектима, након чега надлежно министарство врши пренос средстава на посебан наменски рачун. По преносу новчaних средстава од надлежног министарства, Управа за трезор врши пренос средстава привредним субјектима на посебне рачуне.

Средства на посебном рачуну изузета су од принудне наплате у смислу прописа којима се уређује принудна наплата, осим по налогу Пореске управе за извршење принудне наплате ради измирења новчаних обавеза привредног субјекта у случају губитка права на коришћење фискалних погодности и директних давања уредбе.

Банка гаси посебан рачун због престанка програма директног давања у смислу ове уредбе или губитка права на коришћење директног давања ове уредбе, односно ако је отворен тај рачун а привредни субјект није стекао право на коришћење директног давања, а у складу са обавештењем Пореске управе.

У случају да привредни субјект не пренесе новчана средства са посебног рачуна на текуће рачуне лица за која су добијена директна давања у складу са овом уредбом до дана гашења тог посебног рачуна, банка преноси средства с тог рачуна на посебан рачун .

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту