ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

mali grb mionice

Штаб за ванредне ситуације општине Мионице обавештава грађане да је Влада Републике Србије донела УРЕДБУ о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 "Службени гласник РС", број 57 од 16. априла 2020.

Право на исплату новчане помоћи у складу са овом уредбом остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и налази се у активном статусу у Регистру ако испуњава један од посебних услова прописаних овим Уредбом , и то ако:

1) у Регистру има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;
2) је власник краве која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња у складу са законом којим се уређује ветеринарство или је власник краве члан његовог породичног пољопривредног газдинства;
3) је власник овце или козе која је обележена и регистрована у Централној бази или је власник овце или козе члан његовог породичног пољопривредног газдинства;
4) је власник кошнице пчела која је обележена и регистрована у Централној бази или је власник кошнице пчела члан његовог породичног пољопривредног газдинства и ако власник кошнице пчела има 70 или више година старости у 2020. години.

Износ новчане помоћи пољопривредним газдинствима

По Уредби одобрава се једнократна помоћ у апсолутном новчаном износу по јединици уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, односно по грлу краве, овце или козе, односно по кошници пчела, до највишег укупног износа новчане помоћи у складу са овом уредбом, и то:
1) 25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара;
2) 3.000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара;
3) 500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара;
4) 800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.
Новчана помоћ из ове уредбе кумулира се међусобно, као и са евентуалним другим врстама помоћи (подстицаји, субвенције, донације) у складу са посебним прописима.
Исплату новчане помоћи пољопривредним газдинствима у складу са овом уредбом врши Министарство финансија – Управа за трезор, на основу достављених података у електронском облику од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за аграрна плаћања, на наменски рачун пољопривредног газдинства отворен код пословне банке и уписан у Регистар.
Средства остварена по основу новчане помоћи у складу са овом уредбом, не могу бити предмет принудног извршења.
Корисник новчане помоћи пољопривредним газдинствима у складу са овом уредбом дужан је да даје тачне податке за остваривање права на новчану помоћ и придржава се обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.
На поступак повраћаја неосновано исплаћене новчане помоћи сходно се примењују одредбе закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју о поступку повраћаја неосновано исплаћених новчаних средстава на име подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Лице које оствари право на новчану помоћ, а на то нема право у складу са овом уредбом и не изврши повраћај неосновано исплаћених новчаних средстава у складу са овом уредбом, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30–70% примљених новчаних средстава директних давања, а не мање од 15.000 динара за физичко лице, односно 30.000 динара за предузетника, односно 90.000 динара за правно лице.

 

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту