КРЕДИТНА ПОДРШКА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ И ОПРЕМУ

mali grb mionice

Штаб за ванредне ситуације општине Мионице обавештава грађане да је Влада Републике Србије донела УРЕДБУ o финансијскoj подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Право на кредитну подршку за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку нове:

1) механизације и опреме за производњу житарица, индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског биља, и то за:

(1) тракторе и тракторске кабине,
(2) механизацију за основну и предсетвену обраду земљишта,
(3) механизацију за сетву ратарских култура,
(4) механизацију за заштиту ратарских култура од болести, штеточина и корова,
(5) опрему за чување, прераду, односно паковање уљаних култура, гајеног лековитог, зачинског и ароматичног биља, гајених врста гљива,
(6) опрему за чување, прераду, односно паковање шумских плодова и лековитог биља сакупљеног из природе,
(7) тракторске приколице,
(8) комбајне и адаптере за комбајне,
(9) бераче за кукуруз;

2) механизације и опреме за производњу воћа, поврћа, украсног биља, односно цвећа, и то:

(1) специјализованих трактора за воћарску и виноградарску производњу,
(2) механизације за сетву и садњу повртарског биља и цвећа,
(3) механизације и опреме за заштиту воћа, поврћа и цвећа од болести, штеточина, корова, града и хладноће,
(4) опреме и материјала за гајење воћа, поврћа и цвећа у заштићеном простору покривеног пластичним материјалима,
(5) механизације за бербу воћа, поврћа и обликованог украсног биља,
(6) опреме за прање, калибрирање, класирање, полирање и паковање воћа, поврћа и цвећа, као и бокс палета за складиштење воћа и поврћа у хладњачама и расхладних уређаја за хладњаче,
(7) механизације за уклањање остатака након резидбе воћа,
(8) опреме за паковање садног материјала украсног биља (семена, луковица, садница),
(9) мулчера,
(10) хексагона са прикључцима (мулчер са прикључцима),
(11) машина за зелену бербу,
(12) улагача за ђубриво,
(13) механичких средстава за заштиту биља;

3) опреме за сушаре за житарице, уљарице, поврће, воће и лековито биље;

4) механизације и опреме за наводњавање;

5) механизације и опреме за сточарску производњу, и то:

(1) механизације за припрему кабасте сточне хране,
(2) опреме за мужу, хлађење и чување млека,
(3) опреме за системе за аутоматско напајање и исхрану животиња,
(4) механизације и опреме за манипулацију стајњаком и осоком,
(5) опреме за вентилацију објеката за гајење животиња,
(6) опреме за гајење и терморегулацију свињарских и живинарских фарми,
(7) специјализоване опреме за живинарске фарме за производњу конзумних и приплодних јаја,
(8) опреме за пчеларство,
(9) приколице атестиране за превоз кошница пчела,
(10) атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела;

6) опреме за силосе (ћелије силоса, хоризонтални и вертикални транспортери, пречишћивачи);

7) опреме за контролу житарица и уљарица приликом промета;

8) опреме, односно мерних контролних инструмената на линији клања;

9) опреме – соларни панели за опремање пољопривредних газдинстава.


Правно лице и предузетник остварују право на кредит за набавку нове опреме за производњу ракије ако су уписани у Регистар произвођача јаких алкохолних пића у складу са законом којим се уређују јака алкохолна пића, а право на кредит за набавку нове опреме за производњу вина, ако су уписани у Винарски регистар у складу са законом којим се уређује вино.

Изузетно лице које остварује право на кредитну подршку намењену за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему за набавку половног атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела ако је његова појединачна вредности до 600.000 динара.

Уз захтев за одобрење за набавку за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему из члана 8. ове уредбе и за инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи из члана 9. ове уредбе, пре пуштања кредита у течај, подноси се предрачун за набавку те механизације и опреме, осим за набавку атестираног половног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела када се подноси предуговор о купопродаји који садржи начин плаћања искључиво преко текућег рачуна, као и друга документација у складу са пословном политиком банке.

После пуштања кредита у течај за набавку за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему из члана 8. ове уредбе и за инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи из члана 9. ове уредбе, а најкасније 30 дана од дана испоруке предмета кредита, банци се доставља следећа документација:

1) копија рачуна за набављену опрему и механизацију, а оригинал рачуна на увид;
2) копија отпремнице којом се доказује набавка механизације и опреме, за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице, а оригинал отпремнице на увид;
3) копија гарантног листа за извршену набавку механизације и опреме за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа;
4) оверен уговор о купопродаји који садржи начин плаћања искључиво преко рачуна за набавку половног атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела;
5) извод из Регистра произвођача јаких алкохолних пића, односно Винарског регистра, за набавку опреме из члана 8. став 2. ове уредбе;
6) друга документација у складу са пословном политиком банке.

Изузетно од става 1. овог члана, за набавку половног атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела банци се доставља копија атеста у року од 60 дана од дана испоруке предмета кредита.

Средства остварена по основу финансијске подршке у складу са овом уредбом, не могу бити предмет принудног извршења.

Корисник финансијске подршке пољопривредним газдинствима у складу са овом уредбом дужан је да даје тачне податке за остваривање права и придржава се обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

На поступак повраћаја неосновано исплаћених средстава финансијске подршке у складу са овом уредбом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју о поступку повраћаја неосновано исплаћених новчаних средстава на име подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Надзор над спровођењем ове уредбе врши Министарство, сходном применом закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Послове инспекцијског надзора Министарство врши преко пољопривредног инспектора.

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту