ЈАВНИ УВИД

 

Н А Ц Р Т  П Р О С Т О Р Н ОГ П Л А Н А  П О Д Р У Ч Ј А  П О С Е Б Н Е  Н А М Е Н Е
Р Е Г И О Н А Л Н О Г  К О Л У Б А Р С К О Г  С И С Т Е М А  С Н А Б Д Е В А Њ А  В О Д О М
и
И З В Е Ш Т А Ј  О  С Т Р А Т Е Ш К О Ј  П Р О Ц Е Н И  У Т И Ц А Ј А  
П Р О С Т О Р Н О Г  П Л А Н А  П О Д Р У Ч Ј А  П О С Е Б Н Е  Н А М Е Н Е  Р Е Г И О Н А Л Н О Г
К О Л У Б А Р С К О Г  С И С Т Е М А  С Н А Б Д Е В А Њ А  В О Д О М  Н А  Ж И В О Т Н У
С Р Е Д И Н У

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 26. АПРИЛА ДО 25. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама скупштина града Београда, градске општине Лазаревац, града Ваљева и општина Коцељева, Лајковац, Љиг, Мионица и Уб, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs). Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 25. мајa 2021. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. Место, време и начин одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД зависи од епидемиолошке ситуације у Републици Србији и јединицама локалне самоуправе у обухвату планског документа. Јавност ће благовремено бити обавештена о месту, времену и начину одржавања јавне седнице комисије за јавни увид.

 

Документи:
Датум-2637понедељак, 26 април 2021 08:50
Преузми-2637 638

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту