ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ИЗВЕШТАЈА О УТИЦАЈУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ

grb srbije

 

у складу са чланом 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЉИГ И МИОНИЦА

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 06. ДО 20. АВГУСТА 2021. ГОДИНЕ, У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, сваког радног дана, у зградама скупштина града Ваљева и општина Љиг и Мионица, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs) и интернет страницама јединица локалних самоуправа.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, могу доставити искључиво на део који представља предмет поновљеног јавног увида. Примедбе је потребно доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања поновљеног јавног увида, закључно са 20. августом 2021. године, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА дела планског документа, који представља предмет поновљеног јавног увида, биће одржана у четвртак 12. августа 2021. године са почетком у 11.00 часова, у сали Градске управе Ваљева, у Ваљеву, Карађорђева 64.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку поновљеног јавног увида, у понедељак, 13. септембра 2021. године, у Великој сали на VI спрату у Немањиној 22-26, Београд, са почетком у 09.00 часова.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања поновљеног јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

 

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту