ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

На основу Одлуке Општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима  број 401-6/2022 од 12.07.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених објеката, општина Мионица дана 12.07.2022. године, расписује

Јавни конкурс

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Мионица

У оквиру реализације Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности општине Мионица за 2022. годину а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2022. годину (у даљем тексту Програм), асписује се Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Мионица. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Мионица.

Документи:
Датум-3132понедељак, 12 септембар 2022 14:37
Величина Документа-3132 458.47 KB
Преузми-3132 344

Датум-3128уторак, 23 август 2022 15:09
Преузми-3128 292

Датум-3002среда, 27 јул 2022 19:41
Величина Документа-3002 347.45 KB
Преузми-3002 302