ЈАВНИ ПОЗИВ ФИЗИЧКА ИМОВИНА

На основу члана 38. Статута oпштине Мионица („Службени гласник СО Мионица“, бр. 6/19) , Одлуке о буџету Општине Мионица за 2022. годину („Службени гласник СО Мионица“, бр. 19/21) и Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2022. годину („Службени гласник СО Мионица“, бр. 7/2022),  Општинско веће Општине Мионица р а с п и с у ј е :

ГРБ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА У 2022. ГОДИНИ

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

Предмет јавног позива за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства на територији општине Мионица у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) је додела подстицајних средстава из буџета општине Мионица, кроз реализацију ове мере планиране Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2022. годину (у даљем тексту: Програм).

Јавним позивом дефинише се висина и намена укупно расположивих средстава за ову меру, лица која остварују право на подстицаје (корисници подстицаја), услови и начин за доделу подстицаја, рок за подношење захтева, документација која се подноси уз захтев, износ подстицаја по кориснику изражен у процентима, минимални и максимални износи подстицаја по кориснику, као и други потребни подаци и обавештења за спровођење Јавног позива.

ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 

 

Укупна средства која ће бити додељена по Jавном позиву износе 7.500.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету општине Мионица за 2022. годину и намењена су за подстицаје следећих инвестиција у физичку имовину пољопривредног газдинства:

Сектор

Шифра инвестиције

Мере подршке/инвестиција

Прихватљиви трошкови

Сектор млеко

101.1.5.

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење

и напајање животиња ( млинови и блендери/мешалице за

припрему сточне хране, опрема и дозатори за

концентровану сточну храну, екстратори, транспортери,

микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну, машине за припрему кабасте сточне хране)

Тракторске косачице, превртачи и

сакупљачи сена

Сектор

 месо

101.2.5.

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење

и напајање животиња ( млинови и блендери/мешалице за

припрему сточне хране, опрема и дозатори за

концентровану сточну храну, екстратори, транспортери,

микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну, машине за припрему кабасте сточне хране)

Тракторске косачице, превртачи и

сакупљачи сена

Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

101.4.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање ) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

Саднице воћа ( коштичаво, јабучасто и

јагодичасто воће воћних сорти малине,

купине и јагоде )

101.4.2.

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

Набавка пластеника-комплетни

пластеници

101.4.20.

Машине за допунску обраду земљишта

Набавка мотокултиватора

Сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др)

101.5.1.

Машине за примарну обраду земљишта

Набавка плугова и тањирача

 

101.5.2.

Машине за допунску обраду земљишта

Тракторске фрезе и тарупи

101.5.3.

Машине за ђубрење земљишта

Растурачи минералног ђубрива

101.5.6.

Машине за заштиту биља

Тракторске прскалице и атомизери

Подстицајна средства која су наменска и бесповратна у оквиру мере инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, додељују се у  износу од 60 до 70% износа прихватљивих трошкова без вредности ПДВ-а, у зависности од прихватљиве мере подршке/инвестиције (износ подстицајних средстава не сме да прелази максимално утврђени износ).

Износ подшке, као и минимални и максимални износ подстицаја дефинисани су по секторима/инвестицијама:

  • Сектор млеко: износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 150.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику.
  • Сектор месо: износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 150.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику.
  • Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће: за инвестиције 101.4.1. набавку садница воћа ( коштичаво, јабучасто и јагодичасто воће воћних сорти малине,купине и јагоде ) износ подршке је 70 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 50.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 120.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику. За остале инвестиције у оквиру овог сектора износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 50.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 150.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику.
  • Сектор остали усеви (житарице, индустриско, ароматично и зачинско биље и др.) : за инвестиције 101.5.3. растурачи минералног ђубрива износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 150.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику. За остале инвестиције у оквиру овог сектора износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 50.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 150.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику.

КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈА

 

Право на доделу подстицаја може остварити:

  1. физичко лице – носилац комерцијалног регистрованог породичног пољопривредног газдинства.

Документи:
Датум-3131среда, 07 септембар 2022 13:49
Величина Документа-3131 78.04 KB
Преузми-3131 116

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту