ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Untitled 1

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе   о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине МИОНИЦА» број 2/2016), Председник општине МИОНИЦА је дана 21.10.2022. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ МИОНИЦА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МИОНИЦА

I

- Предмет јавног надметања -

1.    Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас ) у општини МИОНИЦА у следећим катастарским општинама:

КО

Број јединице јавног надметања

Површина (ха)

Почетна цена (дин/ха)

Депозит(дин) 50%

Период закупа

Основ располагања/Степен заштите

Брежђе

1

0,7118

2.181,50

776,39

15

3. зона

Брежђе

2

0,6365

4.986,28

1.586,88

15

 

Брежђе

3

0,4435

4.986,29

1.105,71

15

 

Брежђе

4

1,0934

3.531,59

1.930,72

15

 

Брежђе

5

0,1717

3.531,57

303,19

15

 

Брежђе

6

0,2246

3.531,61

396,60

15

 

Брежђе

7

0,2798

1.766,26

247,10

15

 

Брежђе

8

0,2423

1.766,24

213,98

15

 

Брежђе

9

0,0504

997,62

25,14

15

 

Брежђе

10

0,3452

3.531,58

609,55

15

 

Брежђе

11

0,0173

3.531,79

30,55

15

 

Буковац

12

0,7233

2.182,03

789,13

15

 

Буковац

13

0,6753

4.363,11

1.473,20

15

 

Буковац

14

1,4865

1.526,42

1.134,52

15

 

Буковац

15

0,7520

2.460,04

924,97

15

 

Буковац

16

0,3081

4.363,10

672,14

15

 

Буковац

17

0,4140

3.531,59

731,04

15

 

Вировац

18

0,0240

4.986,25

59,84

15

 

Вировац

19

0,6670

4.363,10

1.455,10

15

 

Вировац

20

0,7673

4.363,10

1.673,91

15

 

Вировац

21

0,7755

4.363,11

1.691,80

15

 

Вировац

22

0,2606

4.363,12

568,51

15

 

Вировац

23

0,9391

4.986,28

2.341,31

15

 

Вртиглав

24

1,9287

4.986,28

4.808,52

15

 

Вртиглав

25

0,5853

6.302,07

1.844,30

15

 

Голубац

26

0,0678

2.182,01

73,97

15

 

Голубац

27

0,0715

2.181,96

78,01

15

 

Голубац

28

1,0108

872,81

441,12

15

 

Горњи Лајковац

29

0,3072

1.766,28

271,30

15

 

Горњи Лајковац

30

1,5698

872,81

685,07

15

 

Горњи Лајковац

31

0,2088

1.766,28

184,40

15

 

Горњи Лајковац

32

0,2567

2.908,41

373,30

15

 

Горњи Лајковац

33

0,3030

2.908,42

440,63

15

 

Горњи Лајковац

34

0,6028

1.766,26

532,35

15

 

Горњи Лајковац

35

0,7891

1.766,27

696,88

15

 

Горњи Лајковац

36

0,2903

706,68

102,58

15

 

Горњи Лајковац

37

2,9896

2.181,50

3.260,90

15

3. зона

Доњи Мушић

38

1,3414

4.100,63

2.750,29

15

 

Дучић

39

0,2827

4.986,28

704,81

15

 

Дучић

40

0,5194

4.363,11

1.133,10

15

 

Дучић

41

0,1340

997,61

66,84

15

 

Ђурђевац

42

0,4920

2.805,18

690,08

15

 

Клашнић

43

0,2568

5.609,42

720,25

15

 

Команице

44

0,2457

2.182,01

268,06

15

 

Команице

45

0,3131

4.986,27

780,60

15

 

Команице

46

0,0127

1.121,26

7,12

15

 

Крчмар

47

0,3683

2.908,42

535,59

15

 

Маљевић

48

0,0638

6.302,04

201,04

15

 

Маљевић

49

0,6150

6.302,07

1.937,88

15

 

Маљевић

50

0,8000

4.908,93

1.963,57

15

 

Маљевић

51

0,1850

4.363,14

403,59

15

 

Маљевић

52

0,0284

1.121,48

15,93

15

 

Маљевић

53

1,4435

4.363,11

3.149,07

15

 

Маљевић

54

0,2275

1.260,40

143,37

15

 

Мионица- варош

55

0,0418

4.986,36

104,21

15

 

Мионица- село

56

0,1609

4.363,08

351,01

15

 

Мионица- село

57

0,5171

2.805,18

725,28

15

 

Мионица- село

58

1,3262

5.967,34

3.956,95

15

 

Мионица- село

59

0,2545

6.302,04

801,94

15

 

Мионица- село

60

3,4855

5.329,76

9.288,45

15

 

Мионица- село

61

1,0123

4.986,28

2.523,81

15

 

Мионица- село

62

5,8233

5.299,82

15.431,23

15

 

Мионица- село

63

1,9244

4.986,28

4.797,80

15

 

Мионица- село

64

0,0369

4.363,14

80,50

15

 

Мионица- село

65

0,0439

1.121,41

24,62

15

 

Мионица- село

66

0,1825

4.986,30

455,00

15

 

Мионица- село

67

0,2382

2.493,62

296,99

15

 

Мионица- село

68

2,6457

4.986,28

6.596,10

15

 

Мратишић

69

1,9345

2.147,30

2.076,98

15

 

Мратишић

70

0,5560

1.766,26

491,02

15

 

Мратишић

71

0,9554

2.908,42

1.389,35

15

 

Мратишић

72

0,7600

1.766,26

671,18

15

 

Мратишић

73

0,2786

3.531,59

491,95

15

 

Мратишић

74

0,5117

2.147,29

549,39

15

 

Мратишић

75

0,8965

2.908,42

1.303,70

15

 

Мратишић

76

0,1696

2.147,29

182,09

15

 

Мратишић

77

0,7537

4.986,28

1.879,08

15

 

Мратишић

78

0,3203

1.766,25

282,87

15

 

Наномир

79

0,9106

4.363,11

1.986,52

15

 

Наномир

80

1,6165

4.566,00

3.690,47

15

 

Осеченица

81

0,1083

3.828,07

207,29

15

 

Осеченица

82

0,1803

2.181,48

196,66

15

3. зона

Осеченица

83

0,1709

2.181,51

186,41

15

3. зона

Осеченица

84

0,1626

4.363,10

354,72

15

 

Осеченица

85

0,0346

2.908,38

50,32

15

 

Осеченица

86

0,0814

2.147,30

87,40

15

 

Осеченица

87

0,2882

2.181,51

314,35

15

3. зона

Осеченица

88

0,4487

2.908,42

652,50

15

 

Осеченица

89

0,6511

3.647,81

1.187,54

15

 

Осеченица

90

1,2221

872,81

533,33

15

 

Осеченица

91

1,2635

4.363,11

2.756,39

15

 

Осеченица

92

0,1553

1.308,89

101,64

15

2. зона

Осеченица

93

0,4159

2.181,49

453,64

15

3. зона

Осеченица

94

1,8176

2.181,50

1.982,54

15

3. зона

Осеченица

95

0,1304

2.181,52

142,23

15

3. зона

Осеченица

96

0,1372

2.181,49

149,65

15

3. зона

Осеченица

97

0,3985

2.181,51

434,66

15

3. зона

Паштрић

98

1,0283

5.257,29

2.703,03

15

 

Паштрић

99

0,4299

4.986,28

1.071,80

15

 

Паштрић

100

1,6196

4.986,28

4.037,89

15

 

Паштрић

101

1,8965

4.986,28

4.728,24

15

 

Паштрић

102

0,2519

4.986,26

628,02

15

 

Паштрић

103

1,3882

5.609,44

3.893,51

15

 

Паштрић

104

1,0108

4.986,28

2.520,07

15

 

Паштрић

105

11,1461

4.683,89

26.103,57

15

 

Паштрић

106

1,2588

4.986,28

3.138,36

15

 

Планиница

107

0,1402

4.363,12

305,85

15

 

Планиница

108

0,2360

2.181,48

257,42

15

3. зона

Планиница

109

0,1706

872,80

74,45

15

 

Планиница

110

0,2614

2.908,42

380,13

15

 

Планиница

111

2,0952

4.363,11

4.570,79

15

 

Планиница

112

1,1500

3.531,59

2.030,66

15

 

Планиница

113

0,0882

2.908,39

128,26

15

 

Планиница

114

0,1550

1.766,26

136,89

15

 

Планиница

115

0,3500

1.454,69

254,57

15

 

Планиница

116

0,7228

1.556,35

562,46

15

 

Планиница

117

0,4951

4.363,12

1.080,09

15

 

Планиница

118

0,0583

2.181,99

63,61

15

 

Планиница

119

0,6731

706,69

237,84

15

 

Планиница

120

2,8855

706,69

1.019,58

15

 

Планиница

121

1,2803

706,69

452,39

15

 

Планиница

122

0,9016

2.908,42

1.311,12

15

 

Планиница

123

0,9750

1.454,68

709,16

15

 

Планиница

124

1,0911

706,69

385,53

15

 

Планиница

126

0,4180

2.181,51

455,93

15

3. зона

Планиница

127

0,1680

2.181,49

183,25

15

3. зона

Планиница

128

0,1543

706,68

54,52

15

 

Попадић

129

0,5903

1.526,48

450,54

15

 

Попадић

130

0,0721

4.363,11

157,29

15

 

Радобић

131

0,2437

5.609,44

683,51

15

 

Рајковић

132

0,3037

4.363,12

662,54

15

 

Рајковић

133

0,6584

997,63

328,42

15

 

Рајковић

134

0,3772

3.657,24

689,76

15

 

Рајковић

135

0,0400

3.531,50

70,63

15

 

Рајковић

136

0,6408

4.062,06

1.301,48

15

 

Рајковић

137

0,7483

2.908,42

1.088,19

15

 

Рајковић

138

0,5172

3.531,59

913,27

15

 

Рајковић

139

0,7405

4.363,11

1.615,44

15

 

Рајковић

140

0,4941

3.531,59

872,48

15

 

Рајковић

141

1,0636

4.363,11

2.320,30

15

 

Ракари

142

0,6804

5.609,44

1.908,33

15

 

Ракари

143

0,5015

5.609,43

1.406,57

15

 

Ракари

144

3,2721

5.609,44

9.177,32

15

 

Робаје

145

0,2321

997,63

115,77

15

 

Робаје

146

0,2582

997,64

128,79

15

 

Робаје

147

0,8996

2.908,41

1.308,21

15

 

Робаје

148

0,5941

4.363,10

1.296,06

15

 

Робаје

149

3,6550

2.908,42

5.315,14

15

 

Робаје

150

0,0359

872,70

15,67

15

 

Санковић

151

0,1499

1.260,44

94,47

15

 

Струганик

152

0,0990

872,83

43,20

15

 

Струганик

153

0,1043

3.531,54

184,17

15

 

Струганик

154

0,4627

1.766,26

408,62

15

 

Табановић

155

1,0000

5.609,44

2.804,72

15

 

Табановић

156

0,0489

997,55

24,39

15

 

Тодорин До

157

0,0490

4.363,06

106,90

15

 

Толић

158

0,5284

2.493,60

658,81

15

 

Толић

159

0,1043

4.363,09

227,54

15

 

Толић

160

0,0563

3.531,62

99,41

15

 

Толић

161

0,0619

3.531,66

109,30

15

 

Шушеока

162

0,5662

5.609,43

1.588,03

15

 

Шушеока

163

0,5354

4.492,90

1.202,75

15

 

Шушеока

164

0,1770

3.531,58

312,55

15

 

Укупно

 

120,4050

 

 

 

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по груписаним јединицама јавних надметања (комплексима), која су предмет давања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине МИОНИЦА, у канцеларији бр Канцеларија за пољопривреду сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова, као и на званичној веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Контакт особа Небојша Ђукић, тел. 014-3421-017.

 

Документи:
Датум-3166петак, 21 октобар 2022 19:25
Величина Документа-3166 2.3 MB
Преузми-3166 153
Датум-3167петак, 21 октобар 2022 19:25
Величина Документа-3167 464.85 KB
Преузми-3167 148