Јавни конкурс за креирање медијског садржаја из области јавног информисања 2023

Untitled 1

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентичнотумачење), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања (''Службени гласник РС'' бр. 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Мионица за 2023. годину („Службени гласник општине Мионица“, бр. 17/2022) и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских саджаја из области јавног информисања у 2023. години на територији општине Мионица број 06-3-1/2023 од 07.02.2023. године. Општинско веће општине Мионица р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Мионица у 2023. години

I .  НАМЕНА  СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Мионице; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце иразвоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Мионице за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мионицау 2023.години, износе 2.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може доделити учеснику Конкурса износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава који може бити додељен износи 1.000.000,00 динара.

Пун текст конкурса можете погледати испод:

Документи:
Датум-32021четвртак, 27 април 2023 18:18
Величина Документа-32021 1.01 MB
Преузми-32021 189

Датум-32020среда, 26 април 2023 20:31
Величина Документа-32020 709.95 KB
Преузми-32020 157

Датум-32019среда, 26 април 2023 20:31
Величина Документа-32019 1.18 MB
Преузми-32019 131

Датум-3202понедељак, 30 јануар 2023 12:33
Величина Документа-3202 207.91 KB
Преузми-3202 519

Датум-3204уторак, 28 фебруар 2023 22:57
Величина Документа-3204 2.65 MB
Преузми-3204 346