Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за пријемни центар Маљен на територији општине Мионица

Општинска управа општине Мионица, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбено комуналне послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19),

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД

у нацрт Плана детаљне регулације

за пријемни центар Маљен на територији општине Мионица

 

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за за пријемни центар Маљен на територији општине Мионица (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 18.01.2024. године, закључно са 19.02.2024. године.

Планска документација биће изложена у згради Општинске управе општине Мионица, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбено комуналне послове, 14242 Мионица, ул. Војводе Мишића бр. 30, канцеларија бр. 16, као и на интернет страни Општине Мионица (www.mionica.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложени материјал, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбено комуналне послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 16, од 7 до 15 часова. Особа за контакт је Јасмина Марковић.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Мионица, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбено комуналне послове, 14242 Мионица, ул. Војводе Мишића бр. 30, лично на писарници или поштом, закључно са 19.02.2024. године.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 27.02.2024. године,  у  сали Скупштине општине Мионица, са почетком у 11:00 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва правна и физичка лица, која су поднела примедбе у току трајања јавног увида.

 

Документи:
Датум-32276петак, 19 јануар 2024 09:32
Величина Документа-32276 73.24 MB
Преузми-32276 247

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту