План затварања саобраћајница

reli najava

Прихвата се захтев Спортског Аутомобилског Савеза Србије (САКСС) и клуба АК ММ ПОWЕР из Београда, за коришћеје и затварање следећих деоница:

- Мионица-Рајковић, 07.07.2018. од 07:30 до 15:00 и то 500м од раскрснице за Дивчибаре-Кључ ка Кључу па поред фабрике воде Миони преко раскрснице за Ђурђевац до раскрснице за Ваљево и Дивчибаре, што представља деоницу специјалног брзинског испита 1,3 и 5.

- Брежђе-Мионица и то од школе у Брежђу па до раскрснице са путем Мионица-Дивчибаре, 07.07.2018. од 13:50 до 20:00 што представља деоницу специјалног брзинског испита 7 и 9.

У захтеву се наводе да је потребно затворити наведене деонице у циљу организовања аутомобилске спортске манифестације под називом 2.Рели Мионица, која ће се одржати 07.07.2018 године. Сва безбедносна питања на самом релију регулисана су Правилницима Спортског Аутомобилског Савеза Србије(САКСС) и ФИА и Елаборатом о безбедности. Директор трке је Вукашин Томић, а његов помоћник и лице одговорно за безбедност је Драгољуб Петровић.

Рели Мионица, који ће се одржати 07.07.2018 године се бодује за шампионат Србије.

 

МИОНИЦА МЕЂУ ШАМПИОНИМА ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА

У оквиру заједничког пројекта Националне алијансе за локални економски развој НАЛЕД, Развојне агенције Србије, Министарства за државну управу и локалну самоуправу и Радио телевизије Србије на националној конференцији “Шампиони локалног развоја” признање у категорији "Сервис грађана" добила је општина Мионица, поред града Шапца.

downloads1

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ ПОПЛАВЕ И ГРАДА

Одлуком о проглашењу елементарне непогоде (''Службени гласник РС'', бр. 48/18) коју је Влада донела на седници од 21. јуна 2018. године, проглашена је за елементарну непогодну поплава и град који су у мају и јуну 2018. године захватили део територије Републике Србије, а између осталих и општину Мионица.

Канцеларија за управљање јавним улагањима својим Обавештењем број 217-03-72/1-2018-01 од 28.06.2018. године обавестила јединице локалне самоуправе обухваћене Одлуком о проглашењу елементарне непогоде сходно Закону о обнови након елементарне и друге непогоде без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од проглашења престанка елементарне и друге непогоде, позове грађане да пријаве насталу птету у року који не може бити краћи од 15 ни дужи од 60 дана од дана објављивања позива.

ПОСТУПАК ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ПОКРЕЋЕ СЕ ПРИЈАВОМ ШТЕТЕ.
У вези са тим општина Мионица расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ ПОПЛАВЕ И ГРАДА

 

Позивају се грађани Општине Мионица који су имали штету насталу услед дејства елементарне непогоде поплаве и града које су у мају и јуну 2018. године захватиле територију општине Мионица да пријаве оштећења на породично-стамбеним објектима у року од 30 дана од дана објављивања позива за пријаву штете.

Изузетно, у случају спречености, пријава штете се може извршити у року од 15 дана од дана престанка спречености, а најкасније у року од 6 месеци од дана објављивања позива.
Поступак којим се утврђује право на промоћ се води у складу са одредбама којим се уређује општи управни поступак, уколико Законом није другачије одређено.
Општина Мионица ће без одлагања образовати потребан број комисија које врше процену штете насталу након елементарне и друге непогоде на стварима грађана у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штете од елементарних непогода (''Службени лист СФРЈ'', бр. 27/87).

Канцеларија за управљање јавним улагањима врши верификацију процене штете које су извршиле стручне комисије.
По пријави штете, извршено утврђивање, процени и верификацији штете Општинска управа Мионица ће наставити поступак за утврђивање права на државну помоћ, позивом странци да се изјасни о верификованом записнику о процени штете и другим релевантним околностима од значаја за утвђивање права на државну помоћ. Уколико се странка која је уредно позвана не одазове позиву, а не оправда свој изостанак, сматраће се да је сагласна са верификованим записником.

Првостепено решење о праву на помоћ доноси Општинска управа Мионица и доставља га подносиоцу захтева.
Првостепено решење о праву на помоћ Општинска управа Мионица доставља и Канцеларији за управљање јавним улагањима, као и органу надлежном за правну заштиту имовинских права и интереса Републике Србије односно Државном правобранилаштву.

ОПШТИНА МИОНИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Стручна комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта је на седници одржаној 02. јула 2018. године расписала Јавни позив за доделу средстава за финансирање посебних програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Мионица којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2018. години. Текст Јавног позива и обрасце за пријаву можете преузети овде .

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини 150 сеоских кућа

Комисија за избор корисника објавила је 6. јуна 2018. године Јавни позив за избор корисиника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица из Босне и Херцеговине и Хравтске кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја. Помоћ се дели у оквиру потпројекта 8, Регионалног стамбеног програма.

http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER&id=3417&date=0

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту