ПОЗИВ НА ДИСКУСИЈУ

Јавно предузеће „Србијаводе” планира изградњу бране код села Струганик, у општини Мионица. У ту сврху предузеће је аплицирало за кредит од Европске банке за реконструкцију и разво и добија подршку од WBIF (ЕУ фондови) у циљу припреме пројектне документације.

У оквиру актуелног пројекта „WB21-SRB-ENV-02 Struganik Dam, Feasibility Study, Environmental and Social Impact Assessment and Preliminary Design" (WB21-SRB-ENV-02 Брана Струганик, Студија изводљивости, Процена утицаја на животну средину и друштво и идејни пројекат) планиране су активности чија је намера да се укључе и консултују релевантне заинтересоване стране (актери) из области/територије захваћене пројектом.

Због тога су планиране Дискусије у фокус групама са различитим релевантним заинтересованим странама, како бисмо чули и узели у обзир све ставове, разматрања и мишљења о следећим темама:

а) Наводњавање

б) Манастир

в) Шалитрена Пећина

г) Пројекат бране и локална заједница

д) Управљање пројектом бране

ђ) Користи за заједницу (општина Мионица)

Позивамо Вас да активно учествујете у фокус групи, која је планирана да се одржи у просторијама општине Мионица 12/13.04.2023 (11.00-14.30 сати).

Прва фокус група, 12.04. од 09.30-11.00ч – становници Брежђа, Струганика, Горњег Лајковца, Толића, Паштрића

    • Друга фокус група, 12.04. од 12.00-13.30ч  – пољопривредници (Мионица, Паштрић, Радобић, Табановић)
    • Трећа фокус група, предузећа, 12.04. од 14.30-16.00ч
    • Четврта фокус група, НВО организације,  13.04. од 09.30 – 11.00ч

Документи:
Датум-32015понедељак, 10 април 2023 09:19
Величина Документа-32015 11.91 KB
Преузми-32015 266

У ВЕЗИ ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИХ КУПАЦА

Untitled 1

Обавештавају се грађани општине Мионица да је Уредба о енергетски угроженом купцу објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 137/2022 од 9.12.2022. године, а ступила је на снагу 17.12.2022.
Наведеном Уредбом , између осталог, прописано је:

Енергетски угрожени купац је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечлано) које живи у једној стамбеној јединици коме се испоручује топлотна енергија у складу са одредбама ове уредбе, у складу са законом. Статус енергетски угроженог купца може се стећи због здравственог стања члана домаћинства у складу са законом.

Програмом заштите енергетски угрожених купаца обухваћена су домаћинства која су корисници права на новчану социјалну помоћ и/или дечији додатак, корисници увећаног додатка за туђу негу и помоћ, као и домаћинства са минималним примањима и приходима у складу са Уредбом.

Енергетски угрожени купац није новина у законодавству Србије, програм се реализује од 2015 године, али је изменом услова за стицање статуса и доношењем нове Уредбе, значајно повећан степен покривености заштитом оних домаћинстава, која су у условима актуелне енергетске кризе највише угрожена повећањем цене електричне енергије и енергената. За заштиту енергетски угрожених купаца је у буџету Републике Србије обезбеђено три пута више средстава него претходних година.

Молимо грађане који сматрају да испуњавају услове из горе наведене Уредбе да се обрате са захтевом надлежном органу општине Мионица.

Програм заштите се, као и до сада, реализује преко Општинске управе Мионица.

Јавни конкурс за креирање медијског садржаја из области јавног информисања 2023

Untitled 1

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентичнотумачење), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања (''Службени гласник РС'' бр. 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Мионица за 2023. годину („Службени гласник општине Мионица“, бр. 17/2022) и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских саджаја из области јавног информисања у 2023. години на територији општине Мионица број 06-3-1/2023 од 07.02.2023. године. Општинско веће општине Мионица р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Мионица у 2023. години

I .  НАМЕНА  СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Мионице; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце иразвоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Мионице за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мионицау 2023.години, износе 2.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може доделити учеснику Конкурса износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава који може бити додељен износи 1.000.000,00 динара.

Пун текст конкурса можете погледати испод:

Датум-32021четвртак, 27 април 2023 18:18
Величина Документа-32021 1.01 MB
Преузми-32021 228

Датум-32020среда, 26 април 2023 20:31
Величина Документа-32020 709.95 KB
Преузми-32020 194

Датум-32019среда, 26 април 2023 20:31
Величина Документа-32019 1.18 MB
Преузми-32019 167

Датум-3202понедељак, 30 јануар 2023 12:33
Величина Документа-3202 207.91 KB
Преузми-3202 574

Датум-3204уторак, 28 фебруар 2023 22:57
Величина Документа-3204 2.65 MB
Преузми-3204 397