ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Untitled 1 

На основу члана 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл.гласник РС“, бр.36/2006), члана 62. Статута општине Мионица („Службени гласник општине Мионица'', бр.6/2019)  и  Одлуке о буџету општине Мионица за 2022. годину („Службени гласник општине Мионица'', бр. 19/2021), и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мионица  (''Службени гласник општине Мионица'', број: 7/2022), Општинско веће општине Мионица расписује,

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница

из буџета општине Мионица за 2022. годину

I

            Расписује се Јавни конкурс за пројекат суфинансирања средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Мионица, за изградњу, одржавање и обнову верских објеката и парохијских домова на територији општине Мионица.

            Одлуком о буџету општине Мионица  за 2022. годину, планирана су средства за дотације црквама и верским заједницама у укупном износу до  800.000,00 динара.

 

II 

            Право на доделу средстава путем овог Јавног конкурса имају цркве и верске заједнице  које имају седиште на територији општине Мионица и које пројекат реализују на територији општине Мионица.

III 

            Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Мионица за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница додељују се за:

  • Изградњу цркава, верских објеката и парохијских домова
  • Одржавање и обнова цркава, верских објеката и парохијских домова

 

 IV 

            Критеријуми за доделу средстава за суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница из буџета општине Мионица за изградњу, одржавање и обнову верских објеката и парохијских су:

  • да подносилац пројекта има статус правног лица,
  • да је седиште подносиоца пројекта на територији општине Мионица,
  • да се пројекат реализује на територији општине Мионица
  • карактер и значај пројекта,
  • капацитет за реализацију пројекта,

–   висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета општине,

–   да ли су из других извора сакупљена средства, па је потребан само један део средстава да би се затворила финансијска конструкција.

 

Сваки пријављен пројекат који буде одобрен мора се реализовати до истека буџетске године до 31.12.2022.године

Документи:
Датум-3135четвртак, 15 септембар 2022 14:54
Величина Документа-3135 685.26 KB
Преузми-3135 305
Датум-3134четвртак, 15 септембар 2022 14:54
Величина Документа-3134 84.5 KB
Преузми-3134 247
Датум-3137четвртак, 15 септембар 2022 14:54
Величина Документа-3137 32.5 KB
Преузми-3137 242
Датум-3138четвртак, 15 септембар 2022 14:54
Величина Документа-3138 49 KB
Преузми-3138 262
Датум-3136четвртак, 15 септембар 2022 14:54
Величина Документа-3136 393.47 KB
Преузми-3136 267
Датум-3159среда, 05 октобар 2022 09:54
Величина Документа-3159 433.44 KB
Преузми-3159 244