Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку

popis header

Републички завод за статистику објављује Коначну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.

Коначну листу можете погледати – овде.

Изабрани кандидати дужни су да присуствују целокупној обуци. Обука је петодневна и спроводи се у периоду од 29. августа до 16. септембра, у терминима које је одредила Пописна комисија.

Све информације у вези са обуком (термин у којем кандидат треба да дође и место/адреса пункта за обуку) кандидати ће добити од надлежне Пописне комисије путем телефона и/или имејла.

Штампани материјал за обуку (Водич за пописиваче, обрасце и примере за вежбање и др.),  кандидати ће добити од Пописне комисије на пункту за обуку. Водич за пописиваче у електронској форми доступан је на линку.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Општинске управа Мионица, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11... 9/20 и 52/21) и члана 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'' бр. 32/19) објављује 

mionica grb veliki

 

ЈАВНУ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта  за изградњу пословног објекта – продавница мешовите робе на кат.парц.бр. 956/1 К.О Команице

 

Јавна презентација обавиће се у просторијама Општинске управе Мионица, Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, 14242 Мионица, Војводе Мишића бр. 30 (2.спрат, канцеларија бр.16), као и на интернет страни Општине Мионица ( www.mionica.rs ), почев од 26. августа, закључно са 01. септембром 2022. године, радним даном од 9.00 до 14.00 часова. Јавна презентација ће се обавити у трајању од 7 дана.

 

Обрађивач Урбанистичког пројекта је Мирјана Медуловић-Маринковић ПР СТУДИО ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ Мирмедмар, подносилац захтева је Друштво за промет роба и услуга на велико и мало MIKULA KOMERC DOO Mionica из Мионице. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено лице је Јасмина Марковић.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења, у писаној форми, доставе Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Општинске управе Мионица, 14242 Мионица, Војводе Мишића бр. 30, најкасније  01. септембра 2022. године, преко писарнице Општинске управе, путем поште или  на  e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

Документи:
Датум-3129понедељак, 29 август 2022 09:58
Величина Документа-3129 19.2 MB
Преузми-3129 260

РАНГ-ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

popis header

Ранг-листу пријављених кандидата за пописиваче за потребе спровођења пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године можете преузети овде.

Датум-3125среда, 10 август 2022 09:32
Преузми-3125 420

За све кандидате који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања.

Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.

Списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање може се видети овде.

Датум-3126четвртак, 11 август 2022 09:36
Преузми-3126 280

ЈАВНА РАСПРАВА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА РАЗВОЈЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА 2021 - 2027

Untitled 1

OБАВЕШТЕЊЕ

У складу са чланом 34. и 36. Закона о планском систему Републике Србије, Општинска управа општине Мионица обавештава заинтересовану јавност да од понедељка 25. јула 2022. године спроводи јавну расправу о изменама и допунама Одлуке о усвајању Плана развоја општине Мионица за период од 2021. до 2027. године. Јавна расправа ће трајати до 9. августа 2022. године.

Позивају се грађани, удружења грађана као и сви други јавни субјекти са територије општине Мионица да предложе измене и допуне Плана развоја у делу који се односи на развојну област: Друштвени развој.

Јавна расправа ће бити спроводена on-line а за предлагање измена и допуна Плана развоја, од стране заинтересоване јавности а у циљу потпуне транспарентности процеса измена и допуна Плана развоја, на интернет презентацији општине Мионица постављен је Упитник, путем ког грађани, удружења грађана и други субјекти могу предложити измене и допуне Плана развоја у назначеној области.

Упитник је могуће доставити Општинској управи на два начина: директним попуњавањем упитника преко интернет презентације општине Мионица или слањем попуњеног упитника на адресу: Општина Мионица,Општинска управа општине Мионица – Одељење за привреду и локални економски развој, Мионица,ул.Војводе Мишића бр.30

Општинска управа општине Мионица

25. јул 2022. године

 

Датум-2999понедељак, 25 јул 2022 14:34
Преузми-2999 294
Датум-3000понедељак, 25 јул 2022 15:04
Преузми-3000 295